„Zaś WIEKUISTY wyznaczył wielką rybę, by pochłonęła Jonasza. I Jonasz przebył we wnętrzu tej ryby trzy dni i trzy noce.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Jonasza 2,1

Biblia Warszawska
Księga: Przypowieści Salomona 3:12

3:1
Synu mój! Nie zapominaj mojej nauki, a twoje serce niech przestrzega moich przykazań,
3:2
Bo one przedłużą ci dni i lata życia oraz zapewnią ci pokój.
3:3
Niech cię nie opuszcza łaska i prawda, zawiąż je sobie na szyi, wypisz je na tablicy swojego serca!
3:4
Wtedy znajdziesz życzliwość i uznanie w oczach Boga i ludzi.
3:5
Zaufaj Panu z całego swojego serca i nie polegaj na własnym rozumie!
3:6
Pamiętaj o Nim na wszystkich swoich drogach, a On prostować będzie twoje ścieżki!
3:7
Nie uważaj się sam za mądrego, bój się Pana i unikaj złego!
3:8
To wyjdzie na zdrowie twojemu ciału i odświeży twoje kości.
3:9
Czcij Pana darami ze swojego mienia i z pierwocin wszystkich swoich plonów!
3:10
I będą twoje stodoły wypełnione ponad miarę, a twoje prasy opływać będą w moszcz.
3:11
Synu mój, nie pogardzaj pouczeniem Pana i nie oburzaj się na jego ostrzeżenie!
3:12
Kogo bowiem Pan miłuje, tego smaga, jak ojciec swojego ukochanego syna.
3:13
Błogosławiony człowiek, który znalazł mądrość; mąż, który nabrał rozumu;
3:14
Gdyż nabyć ją jest lepiej niż nabyć srebro i zdobyć ją znaczy więcej niż złoto.
3:15
Jest cenniejsza niż perły, a żadne klejnoty nie dorównają jej wartości.
3:16
W jej prawicy jest długie życie, w jej lewicy bogactwo i chwała.
3:17
Jej drogi są drogami rozkoszy, a wszystkie jej ścieżki wiodą do pokoju.
3:18
Jest drzewem życia dla tych, którzy się jej uchwycili, a ci, którzy się jej trzymają, są uważani za szczęśliwych.
3:19
Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa.
3:20
Dzięki jego wiedzy wytrysnęły wody z otchłani, a z obłoków rosa spada kroplami.
3:21
Synu mój! Zachowuj przezorność i roztropność i nie spuść ich z oczu,
3:22
A będą one życiem twojej duszy i ozdobą twojej szyi.
3:23
Wtedy bezpiecznie chodzić będziesz swoją drogą, a twoja noga nie potknie się.
3:24
Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen.
3:25
Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych,
3:26
Gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł.
3:27
Nie wzbraniaj się czynić dobrze potrzebującemu, jeżeli to leży w twojej mocy.
3:28
Nie mów do swego bliźniego: idź i przyjdź znowu, dam ci to jutro - jeżeli możesz to teraz uczynić.
3:29
Nie knuj złego przeciwko swemu bliźniemu, gdy ci ufa mieszkając z tobą!
3:30
Nie spieraj się z nikim bez powodu, gdy ci nic złego nie wyrządził!
3:31
Nie zazdrość człowiekowi gwałtownemu i nie obieraj żadnej jego drogi,
3:32
Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana; lecz szczerzy są jego przyjaciółmi.
3:33
Klątwa Pana spoczywa na domu bezbożnego, lecz błogosławi On mieszkaniu sprawiedliwych.
3:34
Z szyderców szydzi, lecz pokornym okazuje łaskę.
3:35
Mądrzy dziedziczą chwałę, lecz głupcy są okryci hańbą.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!
Ps 29:11

W Chrystusie

A nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swego, abyście umieli rozróżnić, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe.
Rzym 12:2

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Dziejach Apostolskich najdłuższej księdze w Nowym Testamencie nigdy nie zostało użyte słowo "miłość". Właściwie słowa "miłość" nie użyto nigdy w dwóch księgach Nowego Testamentu, są to księgi: Dzieje Apostolskie i 2 List Piotra.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania! Chociaż ciało i serce moje zamiera, To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki.
Ps 73:25-26


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić