Ewangelia Mateusza
Ewangelia Marka
Ewangelia Łukasza
Ewangelia Jana
Woda zamieniona w wino
 
 
 
Uzdrowienie syna dworzanina
 
 
 
Ominięcie rozgniewanego tłumu
 
 
 
Wyrzucenie nieczystego ducha
 
 
Uzdrowienie teściowej Piotra
 
 
Połów wielu ryb
 
 
 
Oczyszczenie trędowatego
 
Uzdrowienie sługi setnika
 
 
Uzdrawianie i uwalnianie
 
 
 
Wskrzeszenie syna wdowy
 
 
 
Uciszenie burzy
 
Uzdrowienie sparaliżowanego
 
Wskrzeszenie córki Jaira
 
Powstrzymanie krwotoku
 
Uzdrowienie 2 niewidomych
 
 
 
Uzdrowienie niemowy
 
 
 
Uzdrowienie uschłej ręki
 
 
 
Uzdrowienie tłumów w Galilei
 
 
 
Uzdrowienie chorego od 38 lat
 
 
 
Uzdrowienie wielu w Galilei
 
 
 
Tłumy uzdrowione przez dotyk
 
 
 
Córka Syrofenicjanki
 
 
Uzdrowienia i uwolnienia
 
 
 
Duch u głuchoniemego
 
 
 
Człowiek chory na puchlinę
 
 
 
Powołanie 12 apostołów
 
 
Nadprzyrodzona moc
 
Wysłanie 70 w parach
 
 
 
Nakarmienie pięciu tysięcy
 
Chodzenie po wodzie
 
Uzdrowienie wielu ludzi
 
 
 
Nakarmienie czterech tysięcy
 
 
 
 
 
 
 
Moneta w rybie
 
 
 
Niewidomy w Jerozolimie
 
 
 
Uzdrowienie kobiety z niemocy
 
 
 
Oczyszczenie 10 trędowatych
 
 
 
Wskrzeszenie Łazarza
 
 
 
Niewidomy Bartymeusz
 
 
 
Dwoje niewidomych
 
 
 
Uzdrowienia w świątyni
 
 
 
Przeklęcie drzewa figowego
 
 
Uzdrowienie ucha Malchiasza
Ciemność nad całą ziemią
 
Rozerwanie zasłony
 
Połów wielu ryb (Galilea)
 
 
 
Zapowiedź śmierci i zmartwychwstania
 
Proroctwo o zburzeniu świątyni