Większość dat jest przybliżona
Przed czasem
Przed czasem
Na początku było Słowo
Stary Testament
Wcześniej niż rok 4000 przed Chrystusem
Wcześniej niż rok 4000 przed Chrystusem
Wcześniej niż rok 4000 przed Chrystusem
Upadek człowieka
Wcześniej niż rok 3000 przed Chrystusem
Kain zabija Abla
Wcześniej niż rok 3000 przed Chrystusem
Od Adama do Noego
Wcześniej niż rok 2500 przed Chrystusem
Zło wywołuje gniew Boży
Wcześniej niż rok 2500 przed Chrystusem
Wcześniej niż rok 2500 przed Chrystusem
Wcześniej niż rok 2500 przed Chrystusem
Tęcza znakiem przymierza
Wcześniej niż rok 2500 przed Chrystusem
Sem, Cham i Jafet
Wcześniej niż rok 2100 przed Chrystusem
Cierpienie i wiara Hioba
Wcześniej niż rok 2100 przed Chrystusem
2091 rok przed Chrystusem
Bóg wysyła Abrama do Egiptu
2090 rok przed Chrystusem
Głód w Kanaanie
2085 rok przed Chrystusem
Abram i Lot rozstają się
2085 rok przed Chrystusem
Bóg obiecuje Abramowi wielu potomków
2084 rok przed Chrystusem
Abram ratuje Lota
2081 rok przed Chrystusem
Boże przymierze z Abramem
2081 rok przed Chrystusem
2080 rok przed Chrystusem
Narodziny Ismaela
2067 rok przed Chrystusem
Przymierze obrzeżania
2067 rok przed Chrystusem
Bóg obiecuje narodziny Izaaka
2067 rok przed Chrystusem
Zniszczenie Sodomy
2067 rok przed Chrystusem
Abraham, Sara i Abimelech
2066 rok przed Chrystusem
Narodziny Izaaka
2064 rok przed Chrystusem
Hagar i Ismael odesłani
2057 rok przed Chrystusem
Porozumienie w Beer-szebie
2054 rok przed Chrystusem
Ofiarowanie Izaaka
2030 rok przed Chrystusem
Śmierć i pogrzeb Sary
2026 rok przed Chrystusem
Izaak poślubia Rebekę
2006 rok przed Chrystusem
Narodziny Jakuba i Ezawa
1991 rok przed Chrystusem
Śmierć Abrahama
1978 rok przed Chrystusem
Ezaw sprzedaje swoje pierworództwo
1977 rok przed Chrystusem
Izaak i Abimelech
1929 rok przed Chrystusem
Jakub dostaje błogosławieństwo Izaaka
1928 rok przed Chrystusem
Jakub ucieka do Labana
1928 rok przed Chrystusem
Jakub i wizja o drabinie
1928 rok przed Chrystusem
Jakub służy u Labana
1921 rok przed Chrystusem
Jakub poślubia Rachelę
1921 rok przed Chrystusem
Jakub i jego synowie
1916 rok przed Chrystusem
Rachela rodzi Józefa
1908 rok przed Chrystusem
Jakub odchodzi do Kanaanu
1906 rok przed Chrystusem
Jakub walczy z Bogiem
1906 rok przed Chrystusem
Jakub spotyka Ezawa
1906 rok przed Chrystusem
Jakub osiada w Sychem
1906 rok przed Chrystusem
Sychem hańbi Dinę
1906 rok przed Chrystusem
Jakub wraca do Betelu
1906 rok przed Chrystusem
Jakub nazwany Izraelem
1906 rok przed Chrystusem
Potomkowie Ezawa
1903 rok przed Chrystusem
Śmierć Racheli
1898 rok przed Chrystusem
Sny Józefa i zdrada
1898 rok przed Chrystusem
Józef sprzedany do niewoli
1898 rok przed Chrystusem
Tamar oszukuje Judę
1898 rok przed Chrystusem
Józef prosperuje u Potifara
1889 rok przed Chrystusem
Żona Potifara oskarża Józefa
1889 rok przed Chrystusem
Uwięzienie Józefa
1887 rok przed Chrystusem
Sny Podczaszego i Piekarza
1886 rok przed Chrystusem
Józef interpretuje sny Faraona
1886 rok przed Chrystusem
Józef ustanowiony zarządcą
1886 rok przed Chrystusem
Początek siedmiu lat obfitości
1875 rok przed Chrystusem
Początek głodu
1875 rok przed Chrystusem
Bracia Józefa posłani do Egiptu
1875 rok przed Chrystusem
Symeon zatrzymany przez Józefa
1875 rok przed Chrystusem
Bracia Józefa wracają z Beniaminem
1875 rok przed Chrystusem
Beniamin i srebrny kubek
1875 rok przed Chrystusem
Józef daje poznać się braciom
1875 rok przed Chrystusem
Józef posyła po Jakuba
1875 rok przed Chrystusem
Jakub i jego rodzina wyruszają do Egiptu
1875 rok przed Chrystusem
Jakub w ziemi Goszen
1859 rok przed Chrystusem
Choroba Jakuba
1859 rok przed Chrystusem
Błogosławieństwa i śmierć Jakuba
1859 rok przed Chrystusem
Pogrzeb Jakuba
1806 rok przed Chrystusem
Śmierć Józefa
1800 rok przed Chrystusem
Rodzina Jakuba pozostaje w Egipcie
1700 rok przed Chrystusem
Izraelici rozmnażają się w Egipcie
1600 rok przed Chrystusem
Izraelici gnębieni przez nowego króla
1539 rok przed Chrystusem
Faraon nakazuje zabicie pierworodnych
1525 rok przed Chrystusem
Narodziny i adopcja Mojżesza
1486 rok przed Chrystusem
Mojżesz ucieka do Midianitów
1446 rok przed Chrystusem
Izraelici jęczą w niewoli
1446 rok przed Chrystusem
Mojżesz posłany aby wyzwolić Izrael
1446 rok przed Chrystusem
Dziesięć plag Egipskich
1446 rok przed Chrystusem
Początek wyjścia z Egiptu
1446 rok przed Chrystusem
Izraelici na Górze Synaj
1446 rok przed Chrystusem
Mojżesz otrzymuje Przykazania
1446 rok przed Chrystusem
Mojżesz otrzymuje Prawo
1446 rok przed Chrystusem
Przygotowania do budowy Przybytku
1446 rok przed Chrystusem
Złoty cielec i gniew Mojżesza
1446 rok przed Chrystusem
Kontynuacja podróży
1445 rok przed Chrystusem
Przybytek wzniesiony i wypełniony
1445 rok przed Chrystusem
Prawa dotyczące ofiar
1445 rok przed Chrystusem
Konsekracja Aarona i jego synów
1445 rok przed Chrystusem
Grzech Nadaba i Abichu
1445 rok przed Chrystusem
1445 rok przed Chrystusem
1445 rok przed Chrystusem
Święta i Jubileusz
1445 rok przed Chrystusem
Spis ludności, Plemiona, Obowiązki
1445 rok przed Chrystusem
Poświęcenie przybytku
1445 rok przed Chrystusem
Ludzie narzekają
1445 rok przed Chrystusem
Dwunastu szpiegów
1445 rok przed Chrystusem
Ludzie szemrają na raport szpiegów
1426 rok przed Chrystusem
1426 rok przed Chrystusem
Laska Aarona kwitnie
1426 rok przed Chrystusem
Kapłani, Czerwona jałówka, Oczyszczenie
1407 rok przed Chrystusem
Woda ze skały w Meriba
1407 rok przed Chrystusem
1407 rok przed Chrystusem
Wąż z brązu
1407 rok przed Chrystusem
1407 rok przed Chrystusem
Drugi spis ludności
1407 rok przed Chrystusem
Córki Selofchada
1407 rok przed Chrystusem
Jozue wybrany na następce Mojżesza
1407 rok przed Chrystusem
Ofiary specjalne i dni święte
1407 rok przed Chrystusem
Przepisy o ślubach kobiet
1407 rok przed Chrystusem
Podbicie Midianitów
1407 rok przed Chrystusem
Podział Zajordania
1407 rok przed Chrystusem
Podsumowanie podróży Izraela
1407 rok przed Chrystusem
Podział Kanaanu
1407 rok przed Chrystusem
Granice i Miasta ucieczki
1407 rok przed Chrystusem
Córki Selofchada wychodzą za mąż
1407 rok przed Chrystusem
Psalm Mojżesza
1407 rok przed Chrystusem
Mojżesz podsumowuje historię Izraela
1406 rok przed Chrystusem
Podsumowanie zakonu
1406 rok przed Chrystusem
Pieśń Mojżesza
1406 rok przed Chrystusem
Mojżesz Błogosławi dwanaście plemion
1406 rok przed Chrystusem
Błogosławieństwa Mojżesza
1406 rok przed Chrystusem
Śmierć Mojżesza
1406 rok przed Chrystusem
Bóg ustanawia Jozuego
1406 rok przed Chrystusem
Rachab i szpiedzy
1406 rok przed Chrystusem
Izraelici przekraczają Jordan
1406 rok przed Chrystusem
Zwycięstwo nad Jerychem i Ai
1405 rok przed Chrystusem
Sprzymierzenie króli przeciwko Izraelowi
1405 rok przed Chrystusem
Zatrzymane słońce
1405 rok przed Chrystusem
Północna Palestyna pokonana
1399 rok przed Chrystusem
Ziemia podzielona pomiędzy plemiona
1375 rok przed Chrystusem
Mowa pożegnalna Jozuego
1375 rok przed Chrystusem
Bałwochwalstwo Micheasza
1375 rok przed Chrystusem
Danici w Laisz, Zabranie bałwanów Micheasza
1375 rok przed Chrystusem
Zbrodnia na konkubinie Lewity
1375 rok przed Chrystusem
Izrael pokonuje Beniaminitów
1375 rok przed Chrystusem
Żony Beniaminitów
1374 rok przed Chrystusem
Izraelici zdobywają Jerozolimę, Hebron
1374 rok przed Chrystusem
Izrael skarcony i pokonany
1374 rok przed Chrystusem
Bałwochwalstwo i niewola Izraela; Otniel
1334 rok przed Chrystusem
1316 rok przed Chrystusem
1235 rok przed Chrystusem
Debora i Barak
1235 rok przed Chrystusem
Pieśń Debory i Baraka
1169 rok przed Chrystusem
Gedeon i Midianici
1140 rok przed Chrystusem
Naomi, Rut i Boaz
1129 rok przed Chrystusem
Abimelech spiskuje aby zostać królem
1126 rok przed Chrystusem
Spisek przeciwko Abimelechowi
1126 rok przed Chrystusem
Abimelech zamordowany
1118 rok przed Chrystusem
1100 rok przed Chrystusem
Urodziny Samuela
1100 rok przed Chrystusem
Pieśń Anny
1097 rok przed Chrystusem
Przymierze Jefty z Gileadczykami
1090 rok przed Chrystusem
Jefte, Efraim, Ibzan, Elon, Abdon
1090 rok przed Chrystusem
Izrael prześladowany przez Filistynów
1075 rok przed Chrystusem
Małżeństwo Samsona i zagadka
1075 rok przed Chrystusem
Samson pali uprawy Filistynów
1075 rok przed Chrystusem
Samson i Dalila
1070 rok przed Chrystusem
Powołanie Samuela na proroka
1070 rok przed Chrystusem
Filistyni porywają Arkę
1070 rok przed Chrystusem
Filistyni zwracają Arką Izraelowi
1070 rok przed Chrystusem
Arka zostaje umieszczona w domu Abinadaba
1050 rok przed Chrystusem
Izraelici pokutują w Mispa
1043 rok przed Chrystusem
Saul zostaje królem
1042 rok przed Chrystusem
Saul pokonuje Amonitów
1041 rok przed Chrystusem
Wojna Saula z Filistynami
1041 rok przed Chrystusem
Cudowne zwycięstwo Jonatana
1028 rok przed Chrystusem
Samuel gani nieposłuszeństwo Saula
1024 rok przed Chrystusem
Samuel namaszcza Dawida w Betlejem
1024 rok przed Chrystusem
Dawid zabija Goliata
1015 rok przed Chrystusem
Przyjaźń Jonatana z Dawidem
1014 rok przed Chrystusem
Dawid chroniony przed Saulem
1013 rok przed Chrystusem
Przymierze Dawida i Jonatana
1013 rok przed Chrystusem
Psalm Uwolnienia Dawida (1Samuela 20)
1012 rok przed Chrystusem
Dawid w Nob i Gath
1012 rok przed Chrystusem
Psalm Dawida o ucieczce Saulowi (1Samuela 21)
1012 rok przed Chrystusem
Psalm Dawida: Przed Abimelechem (1Samuela 21)
1011 rok przed Chrystusem
Psalm Dawida w Gat (1Samuela 21)
1011 rok przed Chrystusem
Saul morduje kapłanów z Nob
1011 rok przed Chrystusem
Psalm Dawida: W Jaskini (1Samuela 22)
1011 rok przed Chrystusem
Dawid ucieka Saulowi
1011 rok przed Chrystusem
Psalm Dawida: W Keili (1Samuela 23)
1011 rok przed Chrystusem
Dawid daruje życie Saula
1011 rok przed Chrystusem
Śmierć Samuela
1011 rok przed Chrystusem
Dawid oszczędza Saula po raz drugi
1010 rok przed Chrystusem
Dawid ucieka do Filistynów
1010 rok przed Chrystusem
Saul i wiedźma z Endor
1010 rok przed Chrystusem
Akisz odsyła Dawida
1010 rok przed Chrystusem
Dawid niszczy Amalekitów
1010 rok przed Chrystusem
Śmierć Saula i jego synów
1010 rok przed Chrystusem
Dawid rozpacza za Dawidem i Jonatanem
1010 rok przed Chrystusem
Dawid królem nad Judą
1008 rok przed Chrystusem
Wojna domowa między Abnerem i Joabem
1006 rok przed Chrystusem
Dom Dawida wzmocniony
1005 rok przed Chrystusem
Joab morduje Abnera
1004 rok przed Chrystusem
Morderstwo Iszboszeta
1003 rok przed Chrystusem
Genealogie Izraelitów
1003 rok przed Chrystusem
Saul obalony i pokonany
1003 rok przed Chrystusem
Dawid panuje na całym Izraelem
1002 rok przed Chrystusem
Armia Dawida rośnie
1000 rok przed Chrystusem
Dawid odzyskuje arkę
1000 rok przed Chrystusem
Rodzina Dawida rośnie
1000 rok przed Chrystusem
Sprowadzenie Arki do Jerozolimy
1000 rok przed Chrystusem
Dawid planuje budowę Świątyni
998 rok przed Chrystusem
Dawid pokonuje Filistynów
998 rok przed Chrystusem
Psalm Dawida o zwycięstwie (2Samuela 8)
998 rok przed Chrystusem
Psalm Dawida o Syjonie
998 rok przed Chrystusem
Psalm Dawida: Chwała Bogu
998 rok przed Chrystusem
Uroczystości i ofiary Dawida
998 rok przed Chrystusem
997 rok przed Chrystusem
Dawid zamyśla zbudować Świątynię
996 rok przed Chrystusem
Dawid umacnia swoje królestwo
995 rok przed Chrystusem
Dawid i Mefiboszet
995 rok przed Chrystusem
Dawid pokonuje Ammonitów i Aramejczyków
995 rok przed Chrystusem
Zdobycie Rabby
993 rok przed Chrystusem
Dawid i Batszeba
991 rok przed Chrystusem
Natan karci Dawida
991 rok przed Chrystusem
Psalm Pokutny Dawida (2Samuela 12)
990 rok przed Chrystusem
Narodziny Salomona
990 rok przed Chrystusem
Amnon i Tamar
990 rok przed Chrystusem
Amnom zabity przez Absaloma
988 rok przed Chrystusem
Wdowa z Tekoa
980 rok przed Chrystusem
Sprowadzenie Absaloma
979 rok przed Chrystusem
Psalmy Dawida
979 rok przed Chrystusem
979 rok przed Chrystusem
979 rok przed Chrystusem
Psalmy nieznanych autorów
979 rok przed Chrystusem
Dawid wymusza spis ludności
979 rok przed Chrystusem
Przygotowania do budowy Świątyni
979 rok przed Chrystusem
Przygotowanie Kapłaństwa
979 rok przed Chrystusem
Podział Lewitów
979 rok przed Chrystusem
Przygotowanie śpiewaków
979 rok przed Chrystusem
Przygotowanie strażników bram, skarbników
979 rok przed Chrystusem
Przygotowanie rządu
976 rok przed Chrystusem
Spisek Absaloma
976 rok przed Chrystusem
Dawid ucieka z Jerozolimy
972 rok przed Chrystusem
Dawid i Ziba, Szymei
972 rok przed Chrystusem
Szymei przeklina Dawida
972 rok przed Chrystusem
Psalm Dawida o byciu Spragnionym Boga (2Samuela 16)
972 rok przed Chrystusem
Ostrzeżenie Chuszaja ocala Dawida
972 rok przed Chrystusem
Psalmy Dawida o uwonieniu (2Samuela 17)
972 rok przed Chrystusem
Absalom zabity przez Joaba
972 rok przed Chrystusem
Joab pociesza Dawida
972 rok przed Chrystusem
Szeba buntuje się przeciwko Dawidowi
970 rok przed Chrystusem
Gibeonici pomszczeni
970 rok przed Chrystusem
Pieśń uwolnienia Dawida
970 rok przed Chrystusem
Ostatnia pieśń Dawida
970 rok przed Chrystusem
Psalmy Dawida o wytrwałości (2Samuela 23)
970 rok przed Chrystusem
Dawid liczy wojowników
970 rok przed Chrystusem
970 rok przed Chrystusem
Psalm Dawida o Zbawieniu (1Królów 2)
967 rok przed Chrystusem
Psalm dla Salomona (2Kronik 1)
967 rok przed Chrystusem
Salomon prosi o mądrość
967 rok przed Chrystusem
Psalm Koracha (1Królów 3)
967 rok przed Chrystusem
Mądrość Salomona
967 rok przed Chrystusem
Przygotowania Salomona do budowy Świątyni
966 rok przed Chrystusem
Budowa Świątyni Salomona
966 rok przed Chrystusem
Budowa Pałacu Salomona
966 rok przed Chrystusem
Umieszczenie Arki w Świątyni
966 rok przed Chrystusem
Boże przymierze z Salomonem
966 rok przed Chrystusem
Przygotowania Salomona do budowy Świątyni i Pałacu
966 rok przed Chrystusem
Salomon buduje Świątynie w Jerozolimie
966 rok przed Chrystusem
Wyposażenie Świątyni
959 rok przed Chrystusem
Umieszczenie Arki w Świątyni
959 rok przed Chrystusem
Modlitwa Salomona na poświęcenie Świątyni
959 rok przed Chrystusem
Boża Chwała w Świątyni
959 rok przed Chrystusem
Psalm Salomona (2Kronik 7)
959 rok przed Chrystusem
Budynki Salomona
950 rok przed Chrystusem
Psalm błogosławieństwa Salomona
950 rok przed Chrystusem
Przypowieści Salomona
950 rok przed Chrystusem
950 rok przed Chrystusem
Przypowieści Króla Lemuela
950 rok przed Chrystusem
Pieśń nad Pieśniami Salomona
946 rok przed Chrystusem
Wzajemne prezenty Dawida i Chirama
946 rok przed Chrystusem
Królowa Saby odwiedza Salomona
939 rok przed Chrystusem
Żony i bałwochwalstwo Salomona
937 rok przed Chrystusem
Słowa Eklezjasty Kaznodziei
931 rok przed Chrystusem
Śmierć Salomona
931 rok przed Chrystusem
Podzielone królestwo
930 rok przed Chrystusem
Izraelici buntują się przeciwko Rechabeamowi
930 rok przed Chrystusem
Rechabeam panuje nad Judą
927 rok przed Chrystusem
Grzech Rechabeama
925 rok przed Chrystusem
Achiasz prorokuje przeciwko Jeroboamowi
913 rok przed Chrystusem
Grzeszne rządy Rechabeama
913 rok przed Chrystusem
Grzeszne rządy Abijama
913 rok przed Chrystusem
Wojna domowa przeciwko Jeroboamowi
913 rok przed Chrystusem
Asa niszczy bałwochwalstwo
909 rok przed Chrystusem
Jechu prorokuje przeciwko Baszy
895 rok przed Chrystusem
Reformy Asy
894 rok przed Chrystusem
Chanani karci
886 rok przed Chrystusem
Ela, Zimri, Omri
874 rok przed Chrystusem
Grzeszne rządy Achaba
869 rok przed Chrystusem
Jechoszafat następcą Asy
863 rok przed Chrystusem
Eliasz modli się o suszę
863 rok przed Chrystusem
Eliasz karmiony przez kruki
863 rok przed Chrystusem
Wdowa z Sarepty
863 rok przed Chrystusem
Eliasz na Górze Karmel
858 rok przed Chrystusem
Eliasz ucieka przed Jezabel
858 rok przed Chrystusem
Powołanie Elizeusza
857 rok przed Chrystusem
Ben-Hadad atakuje Samarię
857 rok przed Chrystusem
Achab pokonuje Ben-Hadada
855 rok przed Chrystusem
Achab przejmuje winnicę Nabota
853 rok przed Chrystusem
Izrael i Juda przeciwko Syrii
853 rok przed Chrystusem
Wizja Abdiasza
853 rok przed Chrystusem
Jechoszafat sprzymierza się z Achabem
853 rok przed Chrystusem
Poczynania Jechoszafata
853 rok przed Chrystusem
Wojna z Ammonem i Moabem
852 rok przed Chrystusem
Grzeszne panowanie Jechorama w Judzie
852 rok przed Chrystusem
851 rok przed Chrystusem
Eljasz zostaje zabrany do nieba
851 rok przed Chrystusem
Elizeusz następcą Eliasza
850 rok przed Chrystusem
Moab buntuje się przeciwko Jechoramowi
849 rok przed Chrystusem
849 rok przed Chrystusem
Elizeusz wskrzesza syna Szunamitki
849 rok przed Chrystusem
Uzdrowienie Naamana
848 rok przed Chrystusem
Elizeusz wyławia pływającą siekierę
848 rok przed Chrystusem
Elizeusz obiecuje obfitość w Samarii
847 rok przed Chrystusem
Kraina Szunamitki
841 rok przed Chrystusem
Jechu króluje w Izraelu
841 rok przed Chrystusem
Jechu zabija Jorama
841 rok przed Chrystusem
Rodzina Achaba zabita
841 rok przed Chrystusem
Zabicie wyznawców Baala
841 rok przed Chrystusem
Joasz ucieka Atali
841 rok przed Chrystusem
Achaziasz następcą Jehorama w Judzie
841 rok przed Chrystusem
Jehojada ustanawia Joasza Królem
835 rok przed Chrystusem
835 rok przed Chrystusem
Słowo PANA do Joela
812 rok przed Chrystusem
Joasz nakazuje naprawy w Świątyni
812 rok przed Chrystusem
Złe rządy Jehochaza
796 rok przed Chrystusem
Dobre panowanie Amaziasza
790 rok przed Chrystusem
Dobre panowanie Azariasza
790 rok przed Chrystusem
Uzzjasz panuje w Judzie
766 rok przed Chrystusem
Słowa Amosa
760 rok przed Chrystusem
Jonasz posłany do Niniwy
753 rok przed Chrystusem
Proroctwa Ozeasza
750 rok przed Chrystusem
Jotam następcą Uzzjasza
742 rok przed Chrystusem
739 rok przed Chrystusem
Izajasz narzeka na grzechy Syjonu
739 rok przed Chrystusem
Wizja i posłanie Izajasza
735 rok przed Chrystusem
Izajasz prorokuje o Immanuelu
735 rok przed Chrystusem
Słowo PANA do Micheasza
734 rok przed Chrystusem
Uriasz i Zachariasz
730 rok przed Chrystusem
Izajasz prorokuje o Narodzinach dziecka
730 rok przed Chrystusem
Izajasz prorokuje o Sądach nad Izraelem
730 rok przed Chrystusem
Izajasz prorokuje o Sądzie nad Asyrią
730 rok przed Chrystusem
Izajasz prorokuje o Korzeniu Jessego
730 rok przed Chrystusem
Radosne dziękczynienie Izajasza
725 rok przed Chrystusem
Izajasz prorokuje przeciwko Narodom
725 rok przed Chrystusem
Dolina widzenia Izajasza
725 rok przed Chrystusem
Wypowiedź Izajasza o Tyrze
725 rok przed Chrystusem
Zniszczenia na ziemi
725 rok przed Chrystusem
Pieśń pochwalna Izajasza
725 rok przed Chrystusem
Dalsze ostrzeżenia Izajasza
725 rok przed Chrystusem
Izajasz prorokuje o tym że Król będzie panował
725 rok przed Chrystusem
Izajasz ogłasza Boże sądy
725 rok przed Chrystusem
Izajasz ogłasza że radość pojawi się w Syjonie
725 rok przed Chrystusem
Ozeasz ostatnim królem Izraela
722 rok przed Chrystusem
Izrael uprowadzony w niewolę
721 rok przed Chrystusem
Dziwne narody zasadzone w Samarii
716 rok przed Chrystusem
Dobre rządy Hiskiasza
715 rok przed Chrystusem
Hiskiasz ogłasza uroczystą Paschę
715 rok przed Chrystusem
Zniszczenie bałwochwalstwa
712 rok przed Chrystusem
Choroba i uzdrowienie Hiskiasza
711 rok przed Chrystusem
711 rok przed Chrystusem
Izajasz prorokuje uprowadzenie i odnowę
701 rok przed Chrystusem
701 rok przed Chrystusem
Psalmy Koracha o schronieniu i ucieczce (2Kronik 32)
701 rok przed Chrystusem
697 rok przed Chrystusem
Wizja Nahuma
687 rok przed Chrystusem
Grzeszne panowanie Manassesa
640 rok przed Chrystusem
638 rok przed Chrystusem
Słowo PANA do Sofoniasza
627 rok przed Chrystusem
Powołanie Jeremiasza
627 rok przed Chrystusem
Jeremiasz ogłasza opuszczenie Boga przez Judę
627 rok przed Chrystusem
Zwiastowanie Jeremiasza przy Bramie Świątyni
625 rok przed Chrystusem
Wyrocznia do Habakuka
622 rok przed Chrystusem
Jeremiasz ogłasza Boże przymierze
621 rok przed Chrystusem
Przygotowania Jozjasza do naprawy Świątyni
621 rok przed Chrystusem
Chilkiasz znajduje zagubioną Księgę Prawa
621 rok przed Chrystusem
Jozjasz świętuje Paschę
609 rok przed Chrystusem
Grzeszne panowanie Jehojakima
609 rok przed Chrystusem
Jeremiasz proklamuje że Przymierze zostało złamane
609 rok przed Chrystusem
Jeremiasz prorokuje przeciwko Egiptowi
609 rok przed Chrystusem
Jeremiasz prorokuje przeciwko Filistynom
605 rok przed Chrystusem
Daniel odmawia przyjęcia potraw królewskich
604 rok przed Chrystusem
Daniel interpretuje sen Nabokadnezara
601 rok przed Chrystusem
Bunt Jehojakima
597 rok przed Chrystusem
Zesłanie Jehojachima
597 rok przed Chrystusem
Sedekiasz panuje w Judzie
594 rok przed Chrystusem
Jeremiasz prorokuje przeciwko Moabowi
594 rok przed Chrystusem
Jeremiasz prorokuje przeciwko Ammonowi
593 rok przed Chrystusem
Proroctwo Ezechiela nad rzeką Kebar
593 rok przed Chrystusem
Powołanie Ezechiela i instrukcje
593 rok przed Chrystusem
Ezechiel zjada zwój
593 rok przed Chrystusem
Ezechiel zapowiada oblężenie Jerozolimy
593 rok przed Chrystusem
Wizja Ezechiela dotycząca Końca czasów
592 rok przed Chrystusem
Wizja Ezechiela: Pierwsza Świątynia
591 rok przed Chrystusem
Ezechiel widzi jak Bóg odmawia starszym
591 rok przed Chrystusem
Ezechiel prorokuje przeciwko Jerozolimie
591 rok przed Chrystusem
Ezechiel prorokuje przeciwko dwóm siostrom
588 rok przed Chrystusem
Rozpoczęcie oblężenia Jerozolimy
588 rok przed Chrystusem
Konflikt Jeremiasza
588 rok przed Chrystusem
Jeremiasz prorokuje sąd nad Judą
588 rok przed Chrystusem
Rozpoczęcie oblężenia Jerozolimy
587 rok przed Chrystusem
Boża zemsta na Ammonie i Edomie
586 rok przed Chrystusem
586 rok przed Chrystusem
Psalmy nad Ruinami (Jer. 52)
586 rok przed Chrystusem
Jeremiasz prorokuje przeciwko Babilonowi
586 rok przed Chrystusem
Lamentacje Jeremiasza
586 rok przed Chrystusem
Ezechiel ogłasza Sąd nad Tyrem
586 rok przed Chrystusem
Ezechiel prorokuje przeciwko Egiptowi
586 rok przed Chrystusem
Ezechiel Strażnikiem
585 rok przed Chrystusem
Ezechiel wyjaśnia upadek Jerozolimy
585 rok przed Chrystusem
Ezechiel przewiduje napomnienie i odnowienie
585 rok przed Chrystusem
Ezechiel widzi wskrzeszenie uschłych kości
585 rok przed Chrystusem
Ezechiel widzi przyszłą bitwę
585 rok przed Chrystusem
Ezechiel widzi Boży sąd nad Gogiem
585 rok przed Chrystusem
Szadrach, Meszach i Abednego
582 rok przed Chrystusem
Sen Nabokadnezara
582 rok przed Chrystusem
Daniel interpretuje sen Nabokadnezara
573 rok przed Chrystusem
Wizja Ezechiela o Drugiej Świątyni
539 rok przed Chrystusem
Daniel interpretuje napis na ścianie
539 rok przed Chrystusem
Daniel wychodzi cało z jaskini z lwami
539 rok przed Chrystusem
Wizja Daniela o Czterech Bestiach
539 rok przed Chrystusem
Wizja Daniela o Baranie i Koźle
539 rok przed Chrystusem
Modlitwa Daniela i odpowiedź Gabriela
539 rok przed Chrystusem
Daniel pocieszony przez Anioła
539 rok przed Chrystusem
Daniel prorokuje o Podbiciu Persji
539 rok przed Chrystusem
Daniel prorokuje o Wyzwoleniu Izraela
537 rok przed Chrystusem
Proklamacja Cyrusa
537 rok przed Chrystusem
Powrót wygnańców
535 rok przed Chrystusem
Rozpoczęcie odbudowy Świątyni
534 rok przed Chrystusem
Przeciwnicy utrudniają prace przy Świątyni
534 rok przed Chrystusem
Artakserkses nakazuję zatrzymanie prac nad Świątynią
520 rok przed Chrystusem
List Tattenaja do Dariusza
520 rok przed Chrystusem
Słowo Pana przez Aggeusza
520 rok przed Chrystusem
Słowo PANA do Zachariasza
520 rok przed Chrystusem
Praca nad Świątynią wznowiona dzięki dekretowi Dariusza
515 rok przed Chrystusem
Ukończenie i Poświęcenie Świątyni
483 rok przed Chrystusem
Królowa Waszti zdetronizowana
478 rok przed Chrystusem
Estera zostaje królową
478 rok przed Chrystusem
Mordechaj udaremnia spisek
474 rok przed Chrystusem
Haman szuka zemsty na Żydach
473 rok przed Chrystusem
Mordechaj informuje Esterę o spisku Hamana
473 rok przed Chrystusem
Estera urządza przyjęcie
473 rok przed Chrystusem
Król uhonorowuje Mordechaja
473 rok przed Chrystusem
Powieszenie Hamana
473 rok przed Chrystusem
Dekret Kserksesa w imieniu Estery i Żydów
472 rok przed Chrystusem
Ustanowienie Święta Purim
472 rok przed Chrystusem
Uznanie Kserksesa dla Mordechaja
458 rok przed Chrystusem
Podróż Ezdrasza do Jerozolimy
458 rok przed Chrystusem
Ezdrasz wysłany przez Artakserksesa
457 rok przed Chrystusem
Rodziny wracają z Ezdraszem do Jerozolimy
457 rok przed Chrystusem
Reforma Ezdrasza
456 rok przed Chrystusem
Modlitwa Ezdrasza o tych którzy pożenili się z kobietami z innych plemion
445 rok przed Chrystusem
Modlitwa Nehemiasza o wygnańców
444 rok przed Chrystusem
Artakserkses wysyła Nehemiasza do Jerozolimy
444 rok przed Chrystusem
Imiona budowniczych murów
444 rok przed Chrystusem
Budowniczy przezwyciężają szyderstwa
444 rok przed Chrystusem
Nehemiasz anuluję długi i niewolnictwo
444 rok przed Chrystusem
Spisek Sanballata
444 rok przed Chrystusem
Ukończenie muru
444 rok przed Chrystusem
Spis powracających wygnańców
444 rok przed Chrystusem
Ezdrasz czyta prawo
444 rok przed Chrystusem
Post i Pokuta Izraelitów
444 rok przed Chrystusem
Izraelici przypieczętowują Przymierze
444 rok przed Chrystusem
Ludzie osiedlają się w Jerozolimie
432 rok przed Chrystusem
Nehemiasz przywraca prawa
430 rok przed Chrystusem
Słowo PANA przez Malachiasza
Nowy Testament
6 rok przed Chrystusem
6 rok przed Chrystusem
Cesarz August opodatkowuje Imperium Rzymskie
5 rok przed Chrystusem
5 rok przed Chrystusem
Odwiedziny Magów
5 rok przed Chrystusem
Ucieczka do Egiptu
4 rok przed Chrystusem
Rzeź niemowląt
4 rok przed Chrystusem
Powrót do Nazaretu
8 rok po Chrystusie
Jezus jako chłopiec w Świątyni
26 rok po Chrystusie
26 rok po Chrystusie
27 rok po Chrystusie
27 rok po Chrystusie
27 rok po Chrystusie
Wesele w Kanie
27 rok po Chrystusie
Jezus uczy Nikodema
27 rok po Chrystusie
Jezus świadczy kobiecie Samarytańskiej
27 rok po Chrystusie
Kazanie na górze
28 rok po Chrystusie
Instrukcja jak się modlić
28 rok po Chrystusie
28 rok po Chrystusie
Sadzawka Betezda
28 rok po Chrystusie
28 rok po Chrystusie
Jezus odpowiada uczniom Jana Chrzciciela
28 rok po Chrystusie
28 rok po Chrystusie
28 rok po Chrystusie
Jezus uzdrawia paralityka
29 rok po Chrystusie
Jezus wysyła swoich 12 Apostołów
29 rok po Chrystusie
29 rok po Chrystusie
29 rok po Chrystusie
Nauczanie na temat czystości i nieczystości
29 rok po Chrystusie
29 rok po Chrystusie
29 rok po Chrystusie
Największy i najmniejszy w Królestwie Bożym
29 rok po Chrystusie
Jezus posyła siedemdziesięciu dwóch uczniów
29 rok po Chrystusie
Jezus naucza w Święto Namiotów
29 rok po Chrystusie
Kobieta przyłapana na cudzołóstwie
29 rok po Chrystusie
Jezus potwierdza że On jest Synem Bożym
29 rok po Chrystusie
Pasterz i jego trzódka
30 rok po Chrystusie
Jezus opowiada więcej przypowieści
30 rok po Chrystusie
Jezus oczyszcza dziesięciu trędowatych
30 rok po Chrystusie
Jezus wskrzesza Łazarza
30 rok po Chrystusie
30 rok po Chrystusie
30 rok po Chrystusie
30 rok po Chrystusie
30 rok po Chrystusie
Jezus pociesza swoich uczniów
30 rok po Chrystusie
Jezus Prawdziwy krzew
30 rok po Chrystusie
Jezus obiecuje Ducha Świętego
30 rok po Chrystusie
Modlitwa wstawiennicza Jezusa
30 rok po Chrystusie
30 rok po Chrystusie
30 rok po Chrystusie
Wniebowstąpienie
30 rok po Chrystusie
Maciej dołączony do apostołów przez losowanie
30 rok po Chrystusie
Duch Święty zstępuje w Dniu Zielonych Świąt
30 rok po Chrystusie
Piotr uzdrawia i głosi
30 rok po Chrystusie
Piotr i Jan aresztowani a następnie zwolnieni
30 rok po Chrystusie
Wierzący mają wszystko wspólne
30 rok po Chrystusie
Śmierć Ananiasz i Safiry
30 rok po Chrystusie
Apostołowie głoszą i uzdrawiają
31 rok po Chrystusie
Przemowa, ukamienowanie i śmierć Szczepana
31 rok po Chrystusie
Saul prześladuje kościół
31 rok po Chrystusie
Filip w Samarii
31 rok po Chrystusie
Szymon czarnoksiężnik
31 rok po Chrystusie
Filip i Etiopczyk
34 rok po Chrystusie
Nawrócenie Saula
37 rok po Chrystusie
Piotr głosi poganom
42 rok po Chrystusie
Barnaba posłany do Antiochii
42 rok po Chrystusie
Piotr wyprowadzony z więzienia przez anioła
44 rok po Chrystusie
Śmierć Heroda Agrypy
45 rok po Chrystusie
Jakub pisze swój list
48 rok po Chrystusie
Pierwsza podróż misyjna Pawła
48 rok po Chrystusie
Paweł głosi w Antiochii Pizydyjskiej
48 rok po Chrystusie
Paweł i Barnaba w Ikonium
48 rok po Chrystusie
Paweł i Barnaba w Listrze i w Derbe
48 rok po Chrystusie
Paweł i Barnaba powracają do Antiochii w Syrii
48 rok po Chrystusie
Powrót do Antiochii Syryjskiej
48 rok po Chrystusie
Rada w Jerozolimie
49 rok po Chrystusie
Druga podróż misyjna Pawła
49 rok po Chrystusie
Paweł w Filipii
49 rok po Chrystusie
Paweł w Tesalonikach, Berei i Atenach
51 rok po Chrystusie
Paweł w Koryncie
51 rok po Chrystusie
Paweł pisze do Tesaloniczan
52 rok po Chrystusie
Paweł pisze ponownie do Tesaloniczan
54 rok po Chrystusie
Paweł w Efezie
54 rok po Chrystusie
54 rok po Chrystusie
Paweł pisze do Galacjan
57 rok po Chrystusie
Paweł w Macedonii i w Grecji
57 rok po Chrystusie
Paweł pisze do Rzymian
57 rok po Chrystusie
Paweł pisze ponownie do Koryntian
59 rok po Chrystusie
Paweł wraca do Jerozolimy
60 rok po Chrystusie
Paweł uwięziony w Cezarei
62 rok po Chrystusie
Paweł przed Festusem
62 rok po Chrystusie
Paweł przed Agrypą
62 rok po Chrystusie
Paweł żegluje do Rzymu
62 rok po Chrystusie
Rozbicie statku
62 rok po Chrystusie
Paweł ląduje na Malcie
62 rok po Chrystusie
Paweł głosi w Rzymie
62 rok po Chrystusie
Paweł pisze do Efezjan
62 rok po Chrystusie
Paweł pisze do Filipian
62 rok po Chrystusie
Paweł pisze do Kolosan
62 rok po Chrystusie
Paweł pisze do Filemona
63 rok po Chrystusie
Paweł pisze do Tymoteusza
64 rok po Chrystusie
Piotr pisze swój pierwszy list
66 rok po Chrystusie
Paweł pisze do Tytusa
67 rok po Chrystusie
Paweł pisze ponownie do Tymoteusza
67 rok po Chrystusie
Piotr pisze swój drugi list
68 rok po Chrystusie
Powstaje list do Hebrajczyków
68 rok po Chrystusie
Juda pisze swój list
90 rok po Chrystusie
Jan pisze swój pierwszy list
92 rok po Chrystusie
Jan pisze swój drugi list
94 rok po Chrystusie
Jan pisze swój drugi list
95 rok po Chrystusie
Jan otrzymuje Objawienie na wyspie Patmos