Nazwa przypowieści
Ewangelia Mateusza
Ewangelia Marka
Ewangelia Łukasza
Ewangelia Jana
Ślepy prowadzący ślepego
 
 
 
Dom zbudowany na skale
 
 
 
Dwaj dłużnicy
 
 
 
Duchy nieczyste
 
 
 
Bogaty głupiec
 
 
 
Czuwający sługa
 
 
 
Nieurodzajne drzewo figowe
 
 
 
Siewca
 
 
 
Kąkol i pszenica
 
 
 
Wzrost nasion
 
 
 
Ziarnko gorczycy
 
 
 
Zakwas w posiłku
 
 
 
Skarb ukryty na roli
 
 
 
Kupiec i drogocenna perła
 
 
 
Sieć zgarniająca ryby
 
 
 
Gospodarz
 
 
 
Nowy kawałek szaty
 
 
 
Wino w starych bukłakach
 
 
 
Zagubiona owca
 
 
 
Niemiłosierny sługa
 
 
 
Pasterz i owca
 
 
 
Dobry samarytanin
 
 
 
Arogancki gość
 
 
 
Zlekceważone zaproszenie
 
 
 
Budowa wieży
 
 
 
Król idący na wojnę
 
 
 
Zgubiona drachma - moneta
 
 
 
Syn marnotrawny
 
 
 
Nieuczciwy zarządca
 
 
 
Bogacz i łazarz
 
 
 
Pan i sługa
 
 
 
Niesprawiedliwy sędzia
 
 
 
Faryzeusz i celnik
 
 
 
Pracownicy w winnicy
 
 
 
Dziesięciu sług
 
 
 
Dwóch synów
 
 
 
Niegodziwi wieśniacy
 
 
 
Szata weselna
 
 
 
Drzewo figowe
 
 
 
Powrót pana
 
 
 
Dziesięcioro panien
 
 
 
Talenty
 
 
 
Prawdziwa winorośl