„Jeśli mówimy, że mamy z Nim społeczność, a chodzimy w ciemności, kłamiemy i nie czynimy prawdy.”

Biblia Przekład Toruński: 1 List Jana 1,6

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 51:1

51:1
Przewodnikowi chóru. Psalm Dawidowy,
51:2
Gdy wdał się z Batszebą i przyszedł do niego prorok Natan.
51:3
Zmiłuj się nade mną, Boże, według łaski swojej, Według wielkiej litości swojej zgładź występki moje!
51:4
Obmyj mnie zupełnie z winy mojej I oczyść mnie z grzechu mego!
51:5
Ja bowiem znam występki swoje I grzech mój zawsze jest przede mną.
51:6
Przeciwko tobie samemu zgrzeszyłem I uczyniłem to, co złe w oczach twoich, Abyś okazał się sprawiedliwy w wyroku swoim, Czysty w sądzie swoim.
51:7
Oto urodziłem się w przewinieniu I w grzechu poczęła mnie matka moja.
51:8
Oto miłujesz prawdę chowaną na dnie duszy I objawiasz mi mądrość ukrytą.
51:9
Pokrop mnie hizopem, a będę oczyszczony; Obmyj mnie, a ponad śnieg bielszy się stanę.
51:10
Daj, bym usłyszał radość i wesele, Niech się rozradują kości, które skruszyłeś!
51:11
Zakryj oblicze swoje przed grzechami moimi I zgładź wszystkie winy moje.
51:12
Serce czyste stwórz we mnie, o Boże, A ducha prawego odnów we mnie!
51:13
Nie odrzucaj mnie od oblicza swego I nie odbieraj mi swego Ducha świętego!
51:14
Przywróć mi radość z wybawienia twego I wesprzyj mnie duchem ochoczym!
51:15
Przestępców będę nauczał dróg twoich, I grzesznicy nawrócą się do ciebie.
51:16
Wybaw mnie od winy za krwi przelanie, Boże, Boże zbawienia mego, A język mój z radością wysławiać będzie sprawiedliwość twoją!
51:17
Panie! Otwórz wargi moje, A usta moje głosić będą chwałę twoją!
51:18
Albowiem ofiar nie żądasz, A całopalenia, choćbym ci je dał, nie zechcesz przyjąć.
51:19
Ofiarą Bogu miłą jest duch skruszony, Sercem skruszonym i zgnębionym nie wzgardzisz, Boże.
51:20
Zechciej w łasce swej dobrze czynić Syjonowi, Odbuduj mury Jeruzalemu!
51:21
Wtedy przyjmiesz prawe ofiary, Ofiary ogniowe i całopalenia, Wtedy ofiarują cielce na ołtarzu twoim.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię.
Iz 43:5

W Chrystusie

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, strzec będzie serc waszych i myśli waszych w Chrystusie Jezusie.
Fil 4:6-7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii jest 7 miast których nazwa składa się z 2 liter: Ai – (są 2 miasta o nazwie Ai) (I Mojż 12:8, Jer 49:3), Ar – (IV Mojż 21:15), No – (Ez 30:15), On – (I Mojż 41:45, I Mojż 41:50), Ur – (I Mojż 11:28, I Mojż 11:31), Uz – (Job 1:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić