Wersety z dialogami wypowiedzianymi przez: Jezus

Znalezione wersety: 646
1.
A Jezus, odpowiadając, rzekł do niego:
Ustąp teraz, albowiem godzi się nam wypełnić wszelką sprawiedliwość.
Tedy mu ustąpił.

Biblia Warszawska Mat 3,15
2.
A On odpowiadając, rzekł:
Napisano: Nie samym chlebem żyje człowiek, ale każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych.

Biblia Warszawska Mat 4,4
3.
Jezus mu rzekł:
Napisane jest również: Nie będziesz kusił Pana, Boga swego.

Biblia Warszawska Mat 4,7
4.
Wtedy rzekł mu Jezus:
Idź precz, szatanie! Albowiem napisano: Panu Bogu swemu pokłon oddawać i tylko jemu służyć będziesz.

Biblia Warszawska Mat 4,10
5.
Odtąd począł Jezus kazać i mówić:
Upamiętajcie się, przybliżyło się bowiem Królestwo Niebios.

Biblia Warszawska Mat 4,17
6.
I rzekł do nich:
Pójdźcie za mną, a zrobię was rybakami ludzi!

Biblia Warszawska Mat 4,19
7.
Błogosławieni ubodzy w duchu, albowiem ich jest Królestwo Niebios.

Biblia Warszawska Mat 5,3
8.
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni.

Biblia Warszawska Mat 5,4
9.
Błogosławieni cisi, albowiem oni posiądą ziemię.

Biblia Warszawska Mat 5,5
10.
Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni.

Biblia Warszawska Mat 5,6

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić