Wersety z dialogami wypowiedzianymi przez: Jan Chrzciciel

Znalezione wersety: 10
1.
Upamiętajcie się, albowiem przybliżyło się Królestwo Niebios.

Biblia Warszawska Mat 3,2
2.
Albowiem ten ci to jest, o którym Izajasz prorok mówił, wypowiadając te słowa: Głos wołającego na pustyni: Gotujcie drogę Pańską, prostujcie ścieżki jego.

Biblia Warszawska Mat 3,3
3.
A gdy ujrzał wielu faryzeuszów i saduceuszów, przychodzących do chrztu, rzekł do nich:
Plemię żmijowe, kto was ostrzegł przed przyszłym gniewem?

Biblia Warszawska Mat 3,7
4.
Wydawajcie więc owoc godny upamiętania;

Biblia Warszawska Mat 3,8
5.
Niech wam się nie zdaje, że możecie wmawiać w siebie: Ojca mamy Abrahama; powiadam wam bowiem, że Bóg może z tych kamieni wzbudzić dzieci Abrahamowi.

Biblia Warszawska Mat 3,9
6.
A już i siekiera do korzenia drzew jest przyłożona; wszelkie więc drzewo, które nie wydaje owocu dobrego, zostaje wycięte i w ogień wrzucone.

Biblia Warszawska Mat 3,10
7.
Ja was chrzczę wodą, ku upamiętaniu, ale Ten, który po mnie idzie, jest mocniejszy niż ja; jemu nie jestem godzien i sandałów nosić; On was chrzcić będzie Duchem Świętym i ogniem.

Biblia Warszawska Mat 3,11
8.
W ręku jego jest wiejadło, by oczyścić klepisko swoje, i zbierze pszenicę swoją do spichlerza, lecz plewy spali w ogniu nieugaszonym.

Biblia Warszawska Mat 3,12
9.
Ale Jan odmawiał mu, mówiąc:
Ja potrzebuję chrztu od ciebie, a ty przychodzisz do mnie?

Biblia Warszawska Mat 3,14
10.
Bo Jan mówił mu:
Nie wolno ci jej mieć.

Biblia Warszawska Mat 14,4

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić