Księga Rodzaju
Księga Izajasza
Księga Micheasza
Inne Księgi
Zapowiadany w proroctwach
 
 
Ewangelia Mateusza
Ewangelia Marka
Ewangelia Łukasza
 
Poczęcie i narodziny
 
 
Narodziny ogłoszone przez aniołów
 
 
 
Odwiedziny pasterzy
 
 
 
Uhonorowany przez Magów
 
 
Obrzezany ósmego dnia
 
 
 
Przedstawiony kapłanowi w świątyni
 
 
 
Ucieczka do Egiptu
 
 
 
Z nauczycielami w świątyni
 
 
 
Pod kontrolą rodziców
 
 
 
Chrzest w Jordanie
 
 
 
Duch Święty
 
 
 
Kuszenie przez szatana
 
Nauczanie i uzdrawianie
 
 
Powołanie Piotra i Andrzeja
 
Kazanie na górze
 
 
 
Wizyta Nikodema
 
 
 
Rozmowa z Samarytanką
 
 
 
Kobieta przy studni Jakuba