Biblijne jednostki długości

Nazwa jednsotki
Wartość
Werset
Palec
1.85 cm
Szerokość dłoni (4 palce)
7.4 cm
Piędź
22.86 cm
Łokieć
45.72 cm
Długi łokieć
51,9 cm
Sążeń
1,82 m
Trzcina [pręt] (6 łokci)
2,73 m
Furlong
201.2 m
Stadion
185.4 m
Jeden dzień drogi
32.19 km

Biblijne jednostki masy

Nazwa jednsotki
Wartość
Werset
Beka (10 ger, 1/2 sykla)
5.67 g
Sykl (2 beki)
11.34 g
Mina (50 szekli)
0.56 kg
Talent (60 min)
34.02 kg

Biblijne jednostki objętości płynów

Nazwa jednsotki
Wartość
Werset
Log (1/4 kaba)
0.31 l
Kab (4 logi)
1.2 l
Hin (12 logów)
3,7 l
Bat (6 hinów)
22 l
Homer (10 bat)
220 l
Kor (10 bat)
220 l
Metretes
37.85 l

Biblijne jednostki objętości ciał sypkich

Nazwa jednsotki
Wartość
Werset
Kab (1/18 efy)
1.2 l
Omer (1/10 efy)
2.2 l
Sea (1/3 efy)
7.3 l
Efa (10 omerów)
22 l
Letek [korzec] (5 ef)
110 l
Homer (10 ef)
220 l
Kor (10 ef)
220 l

Biblijne jednostki monetarne

Nazwa jednsotki
Wartość
Werset
Denar
Dzienne wynagrodzenie pracownika
Drachma
Około 1 g srebra
Didrachma (2 drachmy)
Około 2 g srebra
Talent (srebrny)
Około 45.4 kg
Talent (srebrny) - alternatywny
Około 22.7 kg
Talent (złoty)
Około 54.5 kg
Talent (złoty) - alternatywny
Około 27.2 kg

Biblijne jednostki czasu

Nazwa Biblijna
Godzina
Werset
Wschód słońca
06:00
Pierwsza godzina
07:00
 
Druga godzina
08:00
 
Trzecia godzina
09:00
Czwarta godzina
10:00
 
Piąta godzina
11:00
 
Szósta godzina
12:00
Siódma godzina
13:00
Ósma godzina
14:00
 
Dziewiąta godzina
15:00
Dziesiąta godzina
16:00
Jedenasta godzina
17:00
Zachód słońca
18:00
Pierwsza straż nocna
18:00-21:00
 
Druga straż nocna
21:00-00:00
Trzecia straż nocna
00:00-03:00
Czwarta straż nocna
03:00-06:00

Na podstawie danych ze strony: biblehub.com