Izrael
Jeroboam I
931-910
I Król. 12:20
Nadab
910-909
I Król. 15:25
Basza
909-886
I Król. 15:28
Ela
886-885
I Król. 16:8
Zimri
885
I Król. 16:15
Omri
885-874
I Król. 16:21
Achab
874-853
I Król. 16:29
Achazjasz
853-852
I Król. 22:52
Jehoram
852-841
II Król. 3:1
Jehu
841-814
II Król. 9:1
Jehochaz
814-798
II Król. 13:1
Jehoasz
798-782
II Król. 13:10
Jeroboam II
782-753
II Król. 14:23
Zachariasz
753-752
II Król. 15:8
Szallum
752
II Król. 15:10
Menachem
752-742
II Król. 15:17
Pekachiasz
742-740
II Król. 15:22
Pekach
740-732
II Król. 15:27
Ozeasz
732-722
II Król. 17:1
 
 
 
Zesłanie do Assyrii
722
 
Źli królowie

Dobrzy królowie
Juda
Rechabeam
931-913
I Król. 14:21
Abjam
913-911
I Król. 15:1
Asa
911-870
I Król. 15:9
Jehoszafat
870-848
I Król. 22:41
Jehoram
848-841
II Król. 8:16
Achazjasz
841
II Król. 8:25
Atalia*
841-835
II Król. 11:1
Joasz
835-796
II Król. 12:1
Amasjasz
796-767
II Król. 14:1
Uzjasz
767-740
II Król. 15:1
Jotam
740-732
II Król. 15:32
Achaz
732-716
II Król. 16:1
Hiskiasz
716-687
II Król. 18:1
Manasses
687-642
II Król. 21:1
Amon
642-640
II Król. 21:9
Jozjasz
640-608
II Król. 22:1
Jehoachaz
608
II Król. 23:31
Jehojakim
608-597
II Król. 23:34
Jehojachin
597
II Król. 24:8
Sedekiasz
597-586
II Król. 24:18
Zesłanie do Babilonu
586
 
* Atalia była królową