Wersety o pokoju i odwadze


Najlepszą obroną jest atak.
Wersety które znajdują się poniżej możesz wyznawać czytając na głos, za każdym razem gdy do twojego życia przychodzi strach lub lęk.Nie bójcie się, wytrwajcie, a zobaczycie pomoc Pana, której udzieli wam dzisiaj!
Egipcjan, których dzisiaj oglądacie, nie będziecie już nigdy oglądali.

II Mojż 14:13

Udzielę pokoju temu krajowi, będziecie spoczywać, a nikt was nie przestraszy.
Wytępię dzikie zwierzęta z ziemi i miecz nie będzie przechodził przez wasz kraj.

III Mojż 26:6

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.

IV Mojż 6:24-26

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.

II Tym 1:7

Oto Pan, twój Bóg, dał ci tę ziemię. Wejdź do niej i weź ją w posiadanie, jak ci powiedział Pan, Bóg twoich ojców! Nie bój się i Nie lękaj się!

V Mojż 1:21

Wtedy rzekłem do was: Nie bójcie się ich, ani się nie lękajcie;

V Mojż 1:29

I rzekł Pan do mnie: Nie bój się go, gdyż wydałem go w twoją rękę wraz z całym jego ludem i jego ziemią. Postąpisz z nim tak, jak postąpiłeś z Sychonem, królem amorejskim, mieszkającym w Cheszbonie.

V Mojż 3:2

Nie bójcie się ich, gdyż Pan, wasz Bóg, walczy za was.

V Mojż 3:22

Nie obawiaj się ich! Wspomnij raczej, co Pan, Bóg twój, uczynił faraonowi i całemu Egiptowi,

V Mojż 7:18

Bądźcie mocni, bądźcie odważni! Nie bójcie się ich i nie drżyjcie przed nimi, gdyż Pan, Bóg twój, sam pójdzie z tobą. Nie porzuci i nie opuści cię.

V Mojż 31:6

Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię; Nie bój się więc i nie trwóż się!

V Mojż 31:8

Czy nie przykazałem ci: Bądź mocny i mężny? Nie bój się i Nie lękaj się, bo Pan, Bóg twój, będzie z tobą wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz.

Joz 1:9

I rzekł Pan do Jozuego: Nie bój się ich, gdyż wydam ich w twoje ręce; nikt z nich nie ostoi się przed tobą.

Joz 10:8

I rzekł do nich Jozue: Nie bójcie się i nie lękajcie się, bądźcie silni i odważni, bo tak uczyni Pan wszystkim waszym nieprzyjaciołom, z którymi będziecie walczyć.

Joz 10:25

Pozostań przy mnie, Nie bój się; kto nastawać będzie na moje życie
nastawać będzie i na twoje życie, lecz u mnie jesteś pod dobrą opieką.

I Sam 22:23

A on odpowiedział: Nie bój się, bo więcej jest tych, którzy są z nami, niż tych, którzy są z nimi.

II Król 6:16

Wtedy dobrze ci się będzie powodziło, gdy pilnie będziesz spełniał przykazania i prawa, jakie Pan nadał Izraelowi przez Mojżesza; bądź więc mocny i mężny, Nie bój się i Nie lękaj się!

I Kron 22:13

Nie waszą rzeczą będzie tam walczyć, ustawcie się tylko i stójcie, i oglądajcie ratunek Pana, o Judo i Jeruzalemie! Nie bójcie się i nie lękajcie! Jutro wyjdźcie przed nich, a Pan będzie z wami!

II Kron 20:17

Bądźcie odważni i dzielni, Nie bójcie się ani się nie lękajcie
króla asyryjskiego ani tej tłuszczy, która jest z nim, gdyż z nami jest ktoś większy niż on.

II Kron 32:7

Nie bójcie się ich! Pana, wielkiego i strasznego, wspomnijcie i walczcie za waszych braci,
za waszych synów i córki, za wasze żony i domy.

Neh 4:14

Przed biczem języka będziesz zabezpieczony, a nie ulękniesz się, gdy nadejdzie zniszczenie.

Job 5:21

Zaiste, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony,

Job 11:15

Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, Które zewsząd na mnie nastają.

Ps 3:7

Spokojnie się ułożę i zasnę, Bo Ty sam, Panie, sprawiasz, że bezpiecznie mieszkam.

Ps 4:9

Błogosławić będę Pana, że dał mi radę. Nawet w nocy poucza mnie serce moje. Mam zawsze Pana przed sobą, Gdy On jest po prawicy mojej, nie zachwieję się. Dlatego weseli się serce moje i raduje się dusza moja, Nawet ciało moje spoczywać będzie bezpiecznie ...

Ps 16:7-9

Pan światłością moją i zbawieniem moim: Kogóż bać się będę?
Pan ochroną życia mego: Kogóż mam się lękać?

Ps 27:1

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje,
Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.

Ps 27:3

Pan da siłę ludowi swemu, Pan pobłogosławi lud swój pokojem!

Ps 29:11

Bóg jest ucieczką i siłą naszą, Pomocą w utrapieniach najpewniejszą.
Przeto się nie boimy, choćby ziemia zadrżała I góry zachwiały się w głębi mórz.

Ps 46:2-3

Cały dzień nieprzyjaciele moi nastają na mnie, Gdyż wielu zuchwale mnie zwalcza.
Ilekroć lęk mnie ogarnia, W tobie mam nadzieję.

Ps 56:3-4

Bogu ufam, nie lękam się; Cóż mi może uczynić człowiek?

Ps 56:12

Nie ulękniesz się strachu nocnego Ani strzały lecącej za dnia, Ani zarazy, która grasuje w ciemności, Ani moru, który poraża w południe. Chociaż padnie u boku twego tysiąc, A dziesięć tysięcy po prawicy twojej, Ciebie to jednak nie dotknie.

Ps 91:5-7

Pan jest ze mną, nie lękam się, Cóż może mi uczynić człowiek?

Ps 118:6

Pokój jest wielki tym, którzy miłują zakon twój, a nie obawiają się żadnego niebezpieczeństwa.

BB Ps 119:165

Gdy się położysz do snu, nie będziesz się bał, a gdy zaśniesz, będziesz miał miły sen.

Przyp 3:24

Nie lękaj się strachu znienacka ani nieszczęścia, gdy spada na bezbożnych,
Gdyż Pan będzie twoją ufnością, a twojej nogi strzec będzie od sideł.

Przyp 3:25

Oto, Bóg zbawieniem moim! Zaufam i nie będę się lękał:
gdyż Pan jest mocą moją i pieśnią moją, i zbawieniem moim.

Iz 12:2

Mówcie do zaniepokojonych w sercu: Bądźcie mocni, Nie bójcie się!
Oto wasz Bóg! Nadchodzi pomsta, odpłata Boża! Sam on przychodzi i wybawi was!

Iz 35:4

Żadna broń ukuta przeciwko tobie nic nie wskóra, a każdemu językowi, który w sądzie przeciwko tobie wystąpi, zadasz kłam. Takie jest dziedzictwo sług Pana i ich sprawiedliwość ode mnie pochodzi - mówi Pan.

Iz 54:17

Nie bój się, bom Ja z tobą, Nie lękaj się, bom Ja Bogiem twoim!
Wzmocnię cię, a dam ci pomoc, podeprę cię prawicą sprawiedliwości swojej.

Iz 41:10

Bo Ja, Pan, jestem twoim Bogiem, który cię ująłem za twoją prawicę
i który mówię do ciebie: Nie bój się, Ja cię wspomogę!

Iz 41:13

Nie bój się, robaczku Jakubie, ty, garstko Izraela!
Ja cię wspomogę - mówi Pan - twoim odkupicielem jest Święty Izraelski.

Iz 41:14

Lecz teraz - tak mówi Pan - który cię stworzył, Jakubie, i który cię ukształtował, Izraelu:
Nie bój się, bo cię wykupiłem, nazwałem cię twoim imieniem - moim jesteś!

Iz 43:1

Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię.

Iz 43:5

Tak mówi Pan, który cię uczynił i ukształtował w łonie matki, który cię wspomaga:
Nie bój się, mój sługo, Jakubie, i Jeszurunie, którego wybrałem!

Iz 44:2

Nie trwóżcie się i nie lękajcie się! Czy wam tego już dawno nie opowiedziałem i nie zwiastowałem? I wy jesteście moimi świadkami. Czy jest bóg oprócz mnie? Nie, nie ma innej opoki, nie znam żadnej.

Iz 44:8

Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa.

Iz 54:4

Będziesz mocno ugruntowane na sprawiedliwości, dalekie od ucisku,
bo nie masz powodu się bać, i od przestrachu, bo nie zbliży się do ciebie.

Iz 54:14

Nie bój się ich, bo Ja jestem z tobą, aby cię ratować! - mówi Pan.

Jer 1:8

Jest on jak drzewo zasadzone nad wodą, które nad potok zapuszcza swoje korzenie, nie boi się, gdy upał nadchodzi, lecz jego liść pozostaje zielony, i w roku posuchy się nie frasuje i nie przestaje wydawać owocu.

Jer 17:8

Dlatego Nie bój się ty, mój sługo, Jakubie - mówi Pan - i nie trwóż się, Izraelu, gdyż oto wybawię cię z daleka, a twoje potomstwo z ziemi ich wygnania. I wróci Jakub, i będzie żył w spokoju i beztrosko, i nikt go nie będzie straszył.

Jer 30:10

Lecz niechaj nie wątpi wasze serce, nie lękajcie się na wieść słyszaną w kraju, gdy w jednym roku rozchodzi się jedna wieść, a w następnym roku wieść inna i gwałt panuje w kraju, i władca występuje przeciwko władcy!

Jer 51:46

Zbliżyłeś się do mnie, gdy cię wzywałem. Mówiłeś: Nie bój się!

Treny 3:57

Zgodnie z obietnicą, którą wam dałem, gdy wychodziliście z Egiptu,
mój duch jest stale wśród was, Nie bójcie się!

Ag 2:5

Nie bójcie się; jesteście więcej warci niż wiele wróbli.

Mat 10:31

Ale Jezus zaraz do nich powiedział: Ufajcie, Ja jestem, Nie bójcie się!

Mat 14:27

Ale Jezus, usłyszawszy, co mówili, rzekł do przełożonego synagogi: Nie bój się, tylko wierz!

Mar 5:36

Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.

Łuk 12:7

Nie bój się, maleńka trzódko! Gdyż upodobało się Ojcu waszemu dać wam Królestwo.

Łuk 12:32

A On odezwał się do nich: Ja jestem, Nie bójcie się!

Jan 6:20

Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam; nie jak świat daje,
Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze i niech się nie lęka.

Jan 14:27

To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli.
Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, Ja zwyciężyłem świat.

Jan 16:33

Usprawiedliwieni tedy z wiary, pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego, Jezusa Chrystusa,

Rzym 5:1

Tak więc z ufnością możemy mówić: Pan jest pomocnikiem moim,
nie będę się lękał; Cóż może mi uczynić człowiek?

Hebr 13:6

Nie troszczcie się o nic, ale we wszystkim w modlitwie i błaganiach
z dziękczynieniem powierzcie prośby wasze Bogu.

Fil 4:6

Tak Sara posłuszna była Abrahamowi, nazywając go panem.
Jej dziećmi stałyście się wy, gdy czynicie dobrze i niczym nie dajecie się nastraszyć.

I Piotr 3:6

Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście.
Nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóżcie się.

I Piotr 3:14

Wszelką troskę swoją złóżcie na niego, gdyż On ma o was staranie.

I Piotr 5:7

W miłości nie ma bojaźni, wszak doskonała miłość usuwa bojaźń,
gdyż bojaźń drży przed karą; kto się więc boi, nie jest doskonały w miłości.

I Jan 4:18