„Fukający morze i wysuszający je, a wszytkie rzeki w pustynią obracający. Zemdlał Basan i Karmel i kwiat Libański uwiądł.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Nahuma 1,4

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 57:1

57:1
Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Nie zatracaj..." Miktam Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini.
57:2
Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, Bo tobie zaufała dusza moja I w cieniu twych skrzydeł chcę się schronić, Aż przeminie nieszczęście!
57:3
Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, Który do końca doprowadzi sprawę moją.
57:4
On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, Gdy lży mnie gnębiciel. Sela. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją.
57:5
Przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi, Zęby ich są jak włócznie i strzały, A język ich jak miecz ostry.
57:6
Wznieś się nad niebiosa, o Boże, Niech będzie nad całą ziemią chwała twoja!
57:7
Zastawili sidła na kroki moje, Ugięli duszę moją, wykopali przede mną dół: Wpadli do niego. Sela.
57:8
Gotowe jest serce moje, Boże, Gotowe jest serce moje, Będę śpiewał i grał.
57:9
Zbudź się, chwało moja! Zbudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę.
57:10
Wysławiać cię będę, Panie, wśród ludów, Będę grał tobie wśród narodów,
57:11
Bo wielka jest łaska twoja aż do niebios I aż do obłoków sięga wierność twoja.
57:12
Wznieś się nad niebiosa, Boże, Niech będzie nad całą ziemią chwała twoja!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, bo Ja jestem z tobą. Ze Wschodu przywiodę twoje potomstwo i z Zachodu zgromadzę cię.
Iz 43:5

W Chrystusie

I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie
Rzym 3:24

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii znajduje się 8 ludzi których imiona składają się z 2 liter: Ir – (I Kron 7:12), Og – (IV Mojż 21:33), On – (IV Mojż 16:1), So – (II Król 17:4) i aż czterech mężczyzn noszących imię Uz – (I Mojż 10:23, I Mojż 22:21, I Mojż 36:28, I Kron 1:17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić