„Zaraz mi też i gospodę zgotuj; albowiem spodziewam się, iż wam przez modlitwy wasze darowany będę.”

Biblia Gdańska (1881): Filemona 1,22

Biblia Warszawska: Tytuły - Księga Psalmów

1. Nabożny a bezbożny
(BW Księga Psalmów 1,1)
3. Ufna modlitwa poranna
(BW Księga Psalmów 3,1)
4. Ufna modlitwa wieczorna
(BW Księga Psalmów 4,1)
5. Modlitwa o obronę
(BW Księga Psalmów 5,1)
7. Bóg sędzią sprawiedliwym
(BW Księga Psalmów 7,1)
10. Prośba o poskromienie złośników
(BW Księga Psalmów 10,1)
11. Pan schronieniem sprawiedliwego
(BW Księga Psalmów 11,1)
12. Modlitwa o pomoc przed kłamcami
(BW Księga Psalmów 12,1)
13. Modlitwa o pomoc w zmartwieniu
(BW Księga Psalmów 13,1)
14. Bezbożność głupotą
(BW Księga Psalmów 14,1)
15. Mieszkańcy domu Bożego
(BW Księga Psalmów 15,1)
16. Pan najwyższym dobrem nabożnego
(BW Księga Psalmów 16,1)
19. Chwała Stwórcy i Prawodawcy
(BW Księga Psalmów 19,1)
20. Prośba o zwycięstwo dla Króla
(BW Księga Psalmów 20,1)
21. Dziękczynienie za zwycięstwo Króla
(BW Księga Psalmów 21,1)
23. Pan jest pasterzem moim...
(BW Księga Psalmów 23,1)
24. Król chwały
(BW Księga Psalmów 24,1)
26. Zapewnienie niewinności
(BW Księga Psalmów 26,1)
27. Pan światłością i zbawieniem
(BW Księga Psalmów 27,1)
28. Prośba i dziękczynienie
(BW Księga Psalmów 28,1)
31. Ufna modlitwa w ciężkiej niedoli
(BW Księga Psalmów 31,1)
32. Błogosławieństwo odpuszczenia
(BW Księga Psalmów 32,1)
33. Chwała Stwórcy i Wybawicielowi
(BW Księga Psalmów 33,1)
37. Niepewny los bezbożnego
(BW Księga Psalmów 37,1)
38. Modlitwa cierpiącego pokutnika
(BW Księga Psalmów 38,1)
39. Modlitwa ciężko utrapionego
(BW Księga Psalmów 39,1)
40. Dziękczynienie i prośba
(BW Księga Psalmów 40,1)
42. Tęsknota za Bogiem i świątynią
(BW Księga Psalmów 42,1)
45. Pieśń z okazji małżeństwa króla
(BW Księga Psalmów 45,1)
46. Warownym grodem jest nasz Bóg
(BW Księga Psalmów 46,1)
47. Bóg Królem całej ziemi
(BW Księga Psalmów 47,1)
48. Piękno i chwała Syjonu
(BW Księga Psalmów 48,1)
49. Nietrwałość szczęścia ludzkiego
(BW Księga Psalmów 49,1)
50. Prawdziwa ofiara
(BW Księga Psalmów 50,1)
51. Modlitwa pokutna
(BW Księga Psalmów 51,1)
52. Bezskuteczność knowań wroga
(BW Księga Psalmów 52,1)
53. Bezbożność głupotą
(BW Księga Psalmów 53,1)
54. Prośba o wybawienie od wrogów
(BW Księga Psalmów 54,1)
57. Prośba o ratunek przed gnębicielem
(BW Księga Psalmów 57,1)
58. Przeciw niesprawiedliwym sędziom
(BW Księga Psalmów 58,1)
59. Prośba o ratunek przed wrogami
(BW Księga Psalmów 59,1)
61. Modlitwa przyczynna za króla
(BW Księga Psalmów 61,1)
62. Ufność jedynie w Bogu
(BW Księga Psalmów 62,1)
63. Tęsknota do Boga
(BW Księga Psalmów 63,1)
64. O osłonę przed skrytymi wrogami
(BW Księga Psalmów 64,1)
65. Dziękczynienie za urodzaj
(BW Księga Psalmów 65,1)
67. Wezwanie do oddawania chwały Bogu
(BW Księga Psalmów 67,1)
68. Bóg zwycięzcą nad wrogimi ludami
(BW Księga Psalmów 68,1)
69. O wyrwanie z hańby i ucisku
(BW Księga Psalmów 69,1)
70. Prośba o pomoc
(BW Księga Psalmów 70,1)
71. Prośba o opiekę w starości
(BW Księga Psalmów 71,1)
74. Nad zgliszczami świątyni
(BW Księga Psalmów 74,1)
75. Bóg sędzią sprawiedliwym
(BW Księga Psalmów 75,1)
76. Pieśń zwycięstwa
(BW Księga Psalmów 76,1)
78. Wierność Boga wobec niewiernego ludu
(BW Księga Psalmów 78,1)
79. Nad ruinami Jeruzalemu
(BW Księga Psalmów 79,1)
80. Prośba o odnowę
(BW Księga Psalmów 80,1)
81. Hymn świąteczny
(BW Księga Psalmów 81,1)
83. O karę dla wrogich sąsiadów
(BW Księga Psalmów 83,1)
84. Tęsknota za domem Bożym
(BW Księga Psalmów 84,1)
85. Bliskość zbawienia
(BW Księga Psalmów 85,1)
86. Modlitwa uciśnionego
(BW Księga Psalmów 86,1)
88. Modlitwa o wybawienie od śmierci
(BW Księga Psalmów 88,1)
91. Pod osłoną Najwyższego
(BW Księga Psalmów 91,1)
93. Pan na wysokości
(BW Księga Psalmów 93,1)
94. Odpłata Boża za nieprawość
(BW Księga Psalmów 94,1)
95. Pieśń pochwalna
(BW Księga Psalmów 95,1)
96. Nowa pieśń chwały
(BW Księga Psalmów 96,1)
97. Pan królem
(BW Księga Psalmów 97,1)
98. Bóg zwycięzcą i zbawcą
(BW Księga Psalmów 98,1)
99. Bóg święty
(BW Księga Psalmów 99,1)
100. Wykrzykuj Panu, ziemio...
(BW Księga Psalmów 100,1)
101. Wzór władcy
(BW Księga Psalmów 101,1)
102. Modlitwa pokutna o odbudowę Syjonu
(BW Księga Psalmów 102,1)
103. Błogosław, duszo moja, Panu
(BW Księga Psalmów 103,1)
104. Chwała Boga Stworzyciela
(BW Księga Psalmów 104,1)
105. Zbawcze czyny Boże w dziejach Izraela
(BW Księga Psalmów 105,1)
107. Pan wybawcą z wszelkiej niedoli
(BW Księga Psalmów 107,1)
108. Dzięki za łaskę i prośba o pomoc
(BW Księga Psalmów 108,1)
109. O karę dla okrutnego wroga
(BW Księga Psalmów 109,1)
110. Mesjasz kapłanem nowego porządku
(BW Księga Psalmów 110,1)
111. Bóg dobroczyńcą swojego ludu
(BW Księga Psalmów 111,1)
112. Nagroda pobożności i dobroczynności
(BW Księga Psalmów 112,1)
113. Pan troszczy się o upośledzonych
(BW Księga Psalmów 113,1)
115. Bóg prawdziwy, a bożki
(BW Księga Psalmów 115,1)
117. Chwalcie Pana...
(BW Księga Psalmów 117,1)
118. Wysławiajcie Pana...
(BW Księga Psalmów 118,1)
119. Pieśń uwielbienia dla słowa Bożego
(BW Księga Psalmów 119,1)
120. O ratunek przed ludźmi zdradliwymi
(BW Księga Psalmów 120,1)
121. Pan stróżem moim
(BW Księga Psalmów 121,1)
122. O pokój dla Jeruzalemu
(BW Księga Psalmów 122,1)
123. Spojrzenie w górę!
(BW Księga Psalmów 123,1)
125. Schronienie w Bogu
(BW Księga Psalmów 125,1)
126. Siew w łzach, żniwo radosne
(BW Księga Psalmów 126,1)
127. Jedynie Pan darzy powodzeniem
(BW Księga Psalmów 127,1)
129. Udręka i wyzwolenie
(BW Księga Psalmów 129,1)
130. Z głębokiej nędzy...
(BW Księga Psalmów 130,1)
131. Dziecięce zaufanie do Pana
(BW Księga Psalmów 131,1)
133. Błogosławieństwo bratniej zgody
(BW Księga Psalmów 133,1)
134. Pieśń nocnych stróżów świątyni
(BW Księga Psalmów 134,1)
135. Chwała jedynie prawdziwemu Bogu
(BW Księga Psalmów 135,1)
138. Wszechobecność i wszechwiedza Pana
(BW Księga Psalmów 139,1)
139. Prośba o ratunek przed wrogami
(BW Księga Psalmów 140,1)
140. O wybawienie od złego i złych
(BW Księga Psalmów 141,1)
141. Modlitwa o pomoc w udręce
(BW Księga Psalmów 142,1)
142. Modlitwa pokutna o pomoc
(BW Księga Psalmów 143,1)
144. O wielkości i dobroci Boga
(BW Księga Psalmów 145,1)
145. Bóg wierny i sprawiedliwy
(BW Księga Psalmów 146,1)
146. Chwała Wszechmocnemu
(BW Księga Psalmów 147,1)
147. Chwalcie Pana wszystkie dzieła jego!
(BW Księga Psalmów 148,1)
148. Pieśń triumfalna Syjonu
(BW Księga Psalmów 149,1)
149. Alleluja!
(BW Księga Psalmów 150,1)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić