„A gdy oni przyciągnęli do Baal Perazym, poraził ich tam Dawid, i rzekł Dawid: Rozerwał Bóg nieprzyjacioły moje przez rękę moję, jako się rozrywają wody; a przetoż nazwano imię miejsca onego Baal Perazym.”

Biblia Gdańska (1881): 1 Kronik 14,11

Biblia Warszawska
Księga: Przypowieści Salomona 1:1

1:1
Przypowieści Salomona, syna Dawida, króla izraelskiego:
1:2
Dla poznania mądrości i karności, dla zrozumienia mów roztropnych,
1:3
Dla przyjęcia pouczenia o rozważnym postępowaniu, o sprawiedliwości i prawie, i prawości,
1:4
Dla udzielenia prostaczkom roztropności, młodym poznania i rozwagi.
1:5
Kto mądry, niech słucha i pomnaża naukę, a rozumny niech zdobywa wskazówki,
1:6
Aby rozumieć przypowieść i przenośnię, słowa mędrców i ich zagadki.
1:7
Bojaźń Pana jest początkiem poznania; głupcy gardzą mądrością i karnością.
1:8
Synu mój, słuchaj pouczenia swojego ojca i nie odrzucaj nauki swojej matki,
1:9
Bo one są pięknym wieńcem na twojej głowie i naszyjnikiem na twojej szyi!
1:10
Synu mój, jeżeli chcą cię zwabić grzesznicy, nie daj się!
1:11
Jeżeli mówią: Chodź z nami! Zaczajmy się, aby przelać krew, zaczatujmy bez przyczyny na niewinnego!
1:12
Pochłoniemy ich jak kraina umarłych, żywcem i cało, jak tych, którzy zstępują do otchłani,
1:13
Zdobędziemy różne kosztowne mienie, napełnimy nasze domy łupem.
1:14
Zwiąż swój los z naszym, wszyscy będziemy mieli jedną kiesę.
1:15
Synu mój, nie idź z nimi ich drogą, wstrzymaj swoją nogę od ich ścieżki!
1:16
Gdyż ich nogi biegną do złego, śpieszą się, aby przelać krew.
1:17
Lecz na próżno zastawiona jest sieć na oczach wszelkiego ptactwa.
1:18
Bo oni czyhają raczej na własną krew, czatują na własne życie.
1:19
Taki jest los wszystkich, którzy polują na niegodziwy zysk: zgubi on tych, których pogoń za nim opanowała.
1:20
Mądrość woła głośno na ulicy, na placach podnosi swój głos,
1:21
Woła na rogu ulic pełnych wrzawy, wygłasza swoje mowy w bramach miasta:
1:22
Jak długo wy, prostaczkowie, kochać się będziecie w prostactwie, a wy, szydercy, upodobanie mieć będziecie w szyderstwie, a wy, głupcy, nienawidzić będziecie poznania?
1:23
Zwróćcie uwagę na moje ostrzeżenie! Oto chcę wam wyjawić moje myśli, obwieścić wam moje słowa.
1:24
Ponieważ wołałam, a nie chcieliście słuchać, wyciągałam ręce, a nikt nie zważał,
1:25
Ponieważ nie poszliście za moją radą i nie przyjęliście mojego ostrzeżenia,
1:26
Dlatego i ja śmiać się będę z waszej niedoli, szydzić będę z was, gdy was ogarnie strach,
1:27
Gdy padnie na was strach jak burza, a nieszczęście przyjdzie na was jak wicher, gdy was ogarnie niedola i utrapienie.
1:28
Wtedy wzywać mnie będą, lecz ich nie wysłucham, szukać mnie będą, lecz mnie nie znajdą,
1:29
Bo nienawidzili poznania i nie obrali bojaźni Pana,
1:30
Nie chcieli mojej rady, gardzili każdym moim ostrzeżeniem.
1:31
Dlatego muszą spożywać owoc swojego postępowania i sycić się swoimi radami,
1:32
Gdyż odstępstwo prostaków zabija ich, a niefrasobliwość głupców ich gubi.
1:33
Lecz kto mnie słucha, bezpiecznie mieszkać będzie i będzie wolny od strachu przed nieszczęściem.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Gedaliasz, syn Achikama, syna Szafana, przysiągł im i ich ludziom tak: Nie bójcie się być poddanymi Chaldejczyków; zostańcie w kraju i służcie królowi babilońskiemu, a dobrze wam będzie!
Jer 40:9

W Chrystusie

Według tego jak zostaliście nauczeni. W nim ugruntowani, budowani i umacniani w wierze; w niej obfitując wśród dziękczynienia.
NBG Kol 2:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Wygląda na to że dwie prominentne kobiety Ewodia i Syntycha z kościoła w Filippi nie dogadywały się ze sobą za dobrze. Paweł prosił je aby żyły ze sobą w harmonii (Fil 4:2-3).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo skryje mię w dzień niedoli w szałasie swoim, Schowa mnie w ukryciu namiotu swego, Postawi mnie wysoko na skale.
Ps 27:5


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić