„Skończyło się też siedem lat obfitości, która była w ziemi Micraim.”

Nowa Biblia Gdańska: I Księga Mojżesza 41,53

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 85:1

85:1
Przewodnikowi chóru. Psalm synów Koracha.
85:2
Panie, okazałeś łaskę ziemi swojej, Odmieniłeś los Jakuba.
85:3
Odpuściłeś winę ludu swego, Zakryłeś wszystkie ich grzechy. Sela.
85:4
Uśmierzyłeś wszystką złość swoją, Zaniechałeś zapalczywości gniewu swego.
85:5
Spraw nam odnowę, Boże zbawienia naszego, I zaniechaj gniewu swego na nas!
85:6
Czyż na wieki gniewać się będziesz na nas, Czy rozciągniesz gniew swój na wszystkie pokolenia?
85:7
Czyż nie ożywisz nas znowu, Aby lud twój rozradował się w tobie?
85:8
Okaż nam, Panie, łaskę swoją I daj nam zbawienie swoje!
85:9
Chciałbym teraz słyszeć, co mówi Bóg, Pan: Zaiste, zwiastuje pokój ludowi swemu i wiernym swoim, Aby tylko nie zawrócili do głupoty swojej.
85:10
Zaiste, zbawienie jest bliskie Dla tych, którzy się go boją, Aby chwała jego zamieszkała w ziemi naszej.
85:11
Aby łaska i wierność się spotkały, A sprawiedliwość i pokój pocałowały.
85:12
Wierność wyrośnie z ziemi, A sprawiedliwość wyjrzy z niebios.
85:13
Także dobrobytu udzieli Pan I ziemia nasza swój plon wyda.
85:14
Sprawiedliwość kroczyć przed nim będzie I wyznaczać drogę krokom jego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.
Łuk 5:10

W Chrystusie

Ku uwielbieniu chwalebnej łaski swojej, którą nas obdarzył w Umiłowanym.
Efez 1:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Lwy zabiły ludzi w Biblii 4 razy: (I Król 13:23-24, I Król 20:35-36, II Król 17:25-26, Dan 6:24).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić