„i patrząc na dym jej pożaru, tak wołali: "Jakież jest miasto podobne do stolicy?"”

Biblia Tysiąclecia: Apokalipsa św. Jana 18,18

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 74:1

74:1
Pieśń pouczająca. Asafowy. Dlaczego nas, Boże, na zawsze odrzuciłeś? Czemu sroży się gniew twój na owce pastwiska twojego?
74:2
Pamiętaj o gromadce swojej, którą dawno nabyłeś, Wykupiłeś jako szczep dziedzictwa twego, Pamiętaj o górze Syjon, na której mieszkasz!
74:3
Skieruj kroki swoje ku ruinom, które od dawna leżą: Wróg wszystko spustoszył w świątyni!
74:4
Ryczeli wrogowie twoi w miejscu twych zgromadzeń, Zatknęli sztandary swoje.
74:5
Widać, jak się podnoszą w górę siekiery, Niby w gęstwinie leśnej.
74:6
Już wszystkie jej bramy rąbią toporem I rozbijają młotami.
74:7
Puścili z dymem świątynię twoją, Aż do gruntu splugawili przybytek imienia twego.
74:8
Pomyśleli sobie: Zniszczmy ją od razu; Spalmy w kraju wszystkie miejsca zgromadzeń Bożych.
74:9
Nie widzimy godeł naszych; już nie ma proroka, A nikt pośród nas nie wie, jak długo?
74:10
Jak długo, Boże, wróg będzie urągał? Czyż nieprzyjaciel wiecznie będzie bezcześcił twe imię?
74:11
Dlaczego cofasz rękę swoją, A prawicę swoją chowasz w zanadrzu? Skończ!
74:12
Wszak Ty, Boże, z dawna jesteś moim królem; Ty dokonujesz dzieł zbawienia na ziemi.
74:13
Tyś mocą swoją rozdzielił morza, Zmiażdżyłeś głowy potworów na wodach.
74:14
Tyś rozbił głowę Lewiatana, Oddałeś go na żer zwierzętom pustyni.
74:15
Ty sprawiłeś, że wytrysnęło źródło i potoki, Tyś osuszył rzeki potężne.
74:16
Twój jest dzień i twoja jest noc, Tyś ustanowił światło i słońce.
74:17
Tyś ustalił wszystkie granice ziemi; Tyś ukształtował lato i zimę.
74:18
Pamiętaj o tym, Panie, że nieprzyjaciel urąga, A lud nierozumny lży imię twoje!
74:19
Nie wydawaj dzikim zwierzętom duszy gołębicy swojej, Nie zapominaj nigdy o życiu swych ubogich!
74:20
Pomnij na przymierze, Gdyż mroczne zaułki ziemi pełne są gwałtu.
74:21
Niechaj uciśniony nie odchodzi ze wstydem! Ubogi i biedny niech wysławia imię twoje!
74:22
Powstań, Boże, broń sprawy swojej! Pomnij na zniewagę, którą co dzień wyrządza ci bezbożny!
74:23
Nie zapomnij krzyku wrogów swoich, Wrzawy swych przeciwników, która ustawicznie się wzmaga.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

Kto mówi, że w nim mieszka, powinien sam tak postępować, jak On postępował.
I Jan 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

"Szofar" (przetłumaczony jako "trąba" 68 razy i "trąbka" 4 razy w KJV) którym był zakrzywiony barani róg jest najczęściej wspominanym instrumentem w Biblii.
Szofar

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić