„I postawił jednego w Betel, a drugiego postawił w Dan.”

Biblia Gdańska: 1 Królewska 12,29

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 88:1

88:1
Pieśń. Psalm synów Koracha. Przewodnikowi chóru. Według "Mahalat..." Na udręki. Pieśń pouczająca. Hemana Ezrachity.
88:2
Panie, Boże zbawienia mego, We dnie i w nocy wołam do ciebie.
88:3
Niech modlitwa moja dojdzie przed ciebie, Nakłoń ucha swego na błaganie moje,
88:4
Bo dusza moja syta jest cierpień, A życie moje bliskie jest krainy umarłych.
88:5
Zaliczono mię do tych, co zstępują do grobu, Stałem się jak człowiek bez siły.
88:6
Łoże moje jest między umarłymi, Tak jak zabitych, którzy leżą w grobie, O których już nie pamiętasz, Bo są odłączeni od ręki twojej.
88:7
Umieściłeś mnie w najgłębszym dole, W ciemnościach, w głębinach,
88:8
Gniew twój ciąży na mnie, A wszystkimi nawałnicami twymi przytłoczyłeś mnie. Sela.
88:9
Oddaliłeś ode mnie znajomych moich, Uczyniłeś mnie dla nich ohydą; Jestem zamknięty, bez wyjścia.
88:10
Oko moje gaśnie od strapienia; Wzywam cię, Panie, codziennie, Wyciągam ręce do ciebie.
88:11
Czy dla umarłych czynisz cuda? Czy zmarli powstaną, aby cię chwalić? Sela.
88:12
Czy opowiada się w grobie o łasce twojej, A w miejscu zmarłych o wierności twojej?
88:13
Czy w mrokach cud twój będzie można poznać, A sprawiedliwość twoją w kraju zapomnienia?
88:14
Lecz ja, Panie, do ciebie wołam, A rankiem wita cię modlitwa moja:
88:15
Dlaczego, Panie, odtrącasz duszę moją, Ukrywasz przede mną oblicze swoje?
88:16
Jam biedny i bliski śmierci od młodości mojej, Zawisła nade mną groza twoja, jestem zrozpaczony.
88:17
Przewaliły się nade mną ciosy gniewu twego, Niszczą mnie strachy twoje.
88:18
Ogarniają mnie nieustannie jak woda, Otaczają mię wszystkie naraz.
88:19
Odstręczyłeś ode mnie przyjaciela i towarzysza, Moimi zaufanymi - to mroki.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, córko syjońska! Oto król twój przychodzi, siedząc na źrębięciu oślicy.
Jan 12:15

W Chrystusie

A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
I Tym 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jedynymi aniołami wymienionymi po imieniu w Biblii są: Michał (Dan 10:13, Dan 10:21, Dan 12:1, Judy 1:9, Obj 12:7), Gabriel (Dan 8:16, Dan 9:21, Łuk 1:19, Łuk 1:26), Lucyfer (Iz 14:12) i Abaddon/Apollyon (Obj 9:11).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić