„Bez powodu bowiem zastawili na mnie w dole sieci, bez powodu wykopali dół na moją duszę.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: Księga Psalmów 35,7

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 73:1

73:1
Psalm Asafowy. Zaiste, dobry jest Bóg dla tego, kto prawy, Dla tych, którzy są czystego serca.
73:2
Co do mnie - omal nie potknęły się nogi moje, Omal nie pośliznęły się kroki moje,
73:3
Bo zazdrościłem zuchwałym, Widząc pomyślność bezbożnych.
73:4
Albowiem nie mają żadnych utrapień, Zdrowe i krzepkie jest ich ciało.
73:5
Znoju śmiertelników nie doznają I nie spadają na nich ciosy, Jak na innych ludzi.
73:6
Przeto pycha jest ich naszyjnikiem, A przemoc szatą, która ich okrywa.
73:7
Obnoszą się dumnie ze swą otyłością, Serce ich jest pełne złych myśli.
73:8
Szydzą i mówią przewrotnie, Wyniośle przechwalają się grabieżą.
73:9
Przeciwko niebu podnoszą gęby swoje, A język ich pełza po ziemi.
73:10
Dlatego lud mój zwraca się do nich I nagannego nic w nich nie znajduje.
73:11
I mówią: Jakożby mógł dowiedzieć się Pan? Czy Najwyższy wie o tym?
73:12
Oto takimi są bezbożni: Zawsze szczęśliwi, gromadzący bogactwa.
73:13
Czy więc na próżno w czystości zachowywałem serce moje I w niewinności obmywałem ręce moje?
73:14
Albowiem co dzień znoszę ciosy I jestem smagany każdego rana.
73:15
Gdybym pomyślał: Będę tak mówił, jak oni, To byłbym zdradził ród twoich dzieci.
73:16
Chciałem to tedy zrozumieć, Lecz niezwykle trudne mi się to wydało,
73:17
Dopókim nie dotarł do tajemnic Bożych I nie zrozumiałem kresu ich.
73:18
Zaprawdę, stawiasz ich na śliskim gruncie, Strącasz ich w zagładę.
73:19
Jakże nagle niszczeją, Znikają, giną z przerażenia.
73:20
Jak pierzcha sen, gdy się człowiek budzi, Tak Ty, Panie, gdy się ockniesz, wzgardzisz ich mrzonkami.
73:21
Gdy rozgoryczone było serce moje, A w nerkach czułem kłucie,
73:22
Byłem głupi i nierozumny, Byłem jak zwierzę przed tobą.
73:23
Bo przecież jam zawsze z tobą; Tyś ujął prawą rękę moją.
73:24
Prowadzisz mnie według rady swojej, A potem przyjmiesz mnie do chwały.
73:25
Kogóż innego mam w niebie, jeśli nie ciebie? I na ziemi w nikim innym nie mam upodobania!
73:26
Chociaż ciało i serce moje zamiera, To jednak Bóg jest opoką serca mego i działem moim na wieki.
73:27
Bo oto ci, którzy oddalają się od ciebie, zginą: Wytracasz wszystkich, którzy nie dochowują ci wierności.
73:28
Lecz moim szczęściem być blisko Boga. Pokładam w Panu, w Bogu nadzieję moją, Aby opowiadać o wszystkich dziełach twoich.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.
Łuk 5:10

W Chrystusie

A łaska Pana naszego stała się bardzo obfita wraz z wiarą i miłością, która jest w Chrystusie Jezusie.
I Tym 1:14

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Była nienazwana rzeka która wypływała z Ogrodu Eden i rozdzielała się na cztery inne, nosiły one nazwy: Piszon, Gichon, Chiddekel (Tygrys) i Eufrat (I Mojż 2:10-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić