„Jednak Joab i Abiaszai ścigali Abnera, i przy zachodzie słońca dotarli do wzgórza Amma, położonego pod Giach, na drodze do puszczy gibeońskiej.”

Nowa Biblia Gdańska: 2 Księga Samuela 2,24

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 63:1

63:1
Psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej.
63:2
Boże! Tyś Bogiem moim, ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja; Tęskni do ciebie ciało moje, Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna.
63:3
Tak wyglądałem ciebie w świątyni, By ujrzeć moc twoją i chwałę twoją,
63:4
Gdyż lepsza jest łaska twoja niż życie. Wargi moje wysławiać cię będą.
63:5
Tak błogosławić cię będę, póki życia mego, W imieniu twoim podnosić będę ręce moje.
63:6
Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, A usta moje będą cię wielbić radosnymi wargami.
63:7
Wspominam cię na łożu moim, Rozmyślam o tobie podczas straży nocnych,
63:8
Bo byłeś mi pomocą I weseliłem się w cieniu skrzydeł twoich.
63:9
Dusza moja przylgnęła do ciebie, Prawica twoja podtrzymuje mnie.
63:10
Ale ci, którzy szukają zguby mojej, Zapadną się w głębinach ziemi.
63:11
Będą oddani na pastwę miecza, Staną się łupem szakali.
63:12
Lecz król będzie się radował w Bogu, będzie się chlubił każdy, kto przysięga na niego, Bo usta kłamców będą zamknięte.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Także i Jakuba, i Jana, synów Zebedeusza, którzy byli towarzyszami Szymona. Wtedy Jezus rzekł do Szymona: Nie bój się, od tej pory ludzi łowić będziesz.
Łuk 5:10

W Chrystusie

Bowiem Bóg tak umiłował świat, że dał swego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w niego wierzy - nie zginął, ale miał życie wieczne.
NBG Jan 3:16

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Ewangelia Jana nigdy nie wspomina o Saduceuszach.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić