„Więc podszedł, opatrzył jego rany, polewając oliwą i winem, po czym włożył go na swe bydlę, przywiózł go do zajazdu oraz o niego zadbał.”

Nowa Biblia Gdańska: Dobra Nowina spisana przez Łukasza 10,34

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Przypowieści Salomona 3,32

Biblia Warszawska

Gdyż przewrotny jest obrzydliwością dla Pana; lecz szczerzy są jego przyjaciółmi.
Przypowieści Salomona 3,32

Biblia Brzeska

Abowiemci jest obrzydłym przed Panem przewrotnik, ale on cnotliwym oznajmuje tajemnice swe.
Przypowieści Salomona 3,32

Biblia Gdańska

Albowiem przewrotny jest obrzydliwością przed Panem; ale z szczerymi tajemnica jego;
Przypowieści Salomonowych 3,32

Biblia Tysiąclecia

bo Pan się brzydzi przewrotnym, a z wiernymi obcuje przyjaźnie.
Księga Przysłów 3,32

Biblia Jakuba Wujka

Bo obrzydłością PANU jest każdy naśmiewca, a z prostymi rozmowa jego.
Księga Przysłów 3,32

Nowa Biblia Gdańska

Bo ten, który zboczył z prostej drogi jest ohydą dla WIEKUISTEGO - a Jego życzliwość przy prawych.
Przypowieści spisane przez Salomona 3,32

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

Przewrotny bowiem budzi w PANU odrazę, ale jego tajemnica jest z prawymi.
Księga Przysłów 3,32

American Standard Version

For the perverse is an abomination to Jehovah; But his friendship is with the upright.
Przypowieści 3,32

Clementine Vulgate

quia abominatio Domini est omnis illusor,et cum simplicibus sermocinatio ejus.
Księga Przysłów 3,32

King James Version

For the froward is abomination to the LORD: but his secret is with the righteous.
Przypowieści 3,32

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

For an abomination to Jehovah [is] the perverted, And with the upright [is] His secret counsel.
Przypowieści 3,32

World English Bible

For the perverse is an abomination to Yahweh, But his friendship is with the upright.
Przypowieści 3,32

Westminster Leningrad Codex

כִּי תֹועֲבַת יְהוָה נָלֹוז וְאֶת־יְשָׁרִים סֹודֹו׃
Przypowieści Salomona 3,32
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić