„Ujrzą to wasze własne oczy i sami zawołacie: Wiekuisty się wsławił i poza dziedzictwem Israela!”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Malachiasza 1,5

Porównanie wersetów
Biblia Warszawska - Przypowieści Salomona 3,19

Biblia Warszawska

Pan mądrością ugruntował ziemię i rozumem stworzył niebiosa.
Przypowieści Salomona 3,19

Biblia Brzeska

Pan w mądrości ugruntował ziemię, a w roztropności umocnił niebiosa.
Przypowieści Salomona 3,19

Biblia Gdańska

Pan mądrością ugruntował ziemię, a roztropnością umocnił niebiosa.
Przypowieści Salomonowych 3,19

Biblia Tysiąclecia

Pan umocnił ziemię mądrością, niebiosa utwierdził rozumem.
Księga Przysłów 3,19

Biblia Jakuba Wujka

PAN mądrością ugruntował ziemię, roztropnością niebiosa utwierdził.
Księga Przysłów 3,19

Nowa Biblia Gdańska

WIEKUISTY ugruntował ziemię Mądrością, a niebiosa utrwalił rozwagą.
Przypowieści spisane przez Salomona 3,19

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

PAN ugruntował ziemię mądrością, a niebiosa umocnił rozumem.
Księga Przysłów 3,19

American Standard Version

Jehovah by wisdom founded the earth; By understanding he established the heavens.
Przypowieści 3,19

Clementine Vulgate

Dominus sapientia fundavit terram ;stabilivit clos prudentia.
Księga Przysłów 3,19

King James Version

The LORD by wisdom hath founded the earth; by understanding hath he established the heavens.
Przypowieści 3,19

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

Jehovah by wisdom did found the earth, He prepared the heavens by understanding.
Przypowieści 3,19

World English Bible

By wisdom Yahweh founded the earth. By understanding, he established the heavens.
Przypowieści 3,19

Westminster Leningrad Codex

יְהוָה בְּחָכְמָה יָסַד־אָרֶץ כֹּונֵן מַיִם בִּתְבוּנָה׃
Przypowieści Salomona 3,19
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić