„Nie pijanica wina, nie bitny, nie sprośnego zysku chciwy, ale słuszność miłujący, nieswarliwy, niełakomy;”

Biblia Gdańska: 1 Tymoteusza 3,3

Biblia Warszawska: Tytuły - Przypowieści Salomona

1. Zew mądrości
(BW Przypowieści Salomona 1,20)
2. Napomnienie i ostrzeżenie
(BW Przypowieści Salomona 1,8)
3. Znaczenie przypowieści
(BW Przypowieści Salomona 1,1)
4. Poszukiwanie mądrości
(BW Przypowieści Salomona 2,1)
5. Wezwanie do dobroczynności
(BW Przypowieści Salomona 3,27)
6. Wartość mądrości
(BW Przypowieści Salomona 3,13)
7. Zachęta do bogobojności
(BW Przypowieści Salomona 3,1)
8. Ojcowska zachęta do zdobywania mądrości
(BW Przypowieści Salomona 4,1)
9. Pochwała stanu małżeńskiego
(BW Przypowieści Salomona 5,15)
10. Ostrzeżenie przed cudzołóstwem
(BW Przypowieści Salomona 5,1)
11. Ostrzeżenie przed cudzołóstwem
(BW Przypowieści Salomona 6,20)
12. Zestawienie wad
(BW Przypowieści Salomona 6,16)
13. Potępienie fałszu
(BW Przypowieści Salomona 6,12)
14. Napiętnowanie lenistwa
(BW Przypowieści Salomona 6,6)
15. Ostrzeżenie przed poręczeniem
(BW Przypowieści Salomona 6,1)
16. Ostrzeżenie przed cudzołożnicą
(BW Przypowieści Salomona 7,1)
17. Dostojeństwo i wieczność mądrości
(BW Przypowieści Salomona 8,1)
19. Przypowieści w formie przeciwstawień
(BW Przypowieści Salomona 10,1)
20. Przypowieści w formie przeciwstawień
(BW Przypowieści Salomona 11,1)
21. Jaki powinien być człowiek
(BW Przypowieści Salomona 16,1)
22. Rady i ostrzeżenia
(BW Przypowieści Salomona 22,17)
23. Dokończenie 376 przypowieści Salomona
(BW Przypowieści Salomona 22,1)
24. Dalsze rady i ostrzeżenia
(BW Przypowieści Salomona 23,1)
26. Pouczenia w formie porównań
(BW Przypowieści Salomona 25,1)
27. Spostrzeżenia Agura
(BW Przypowieści Salomona 30,1)
28. Pochwała dzielnej kobiety
(BW Przypowieści Salomona 31,10)
29. Przestrogi dla panujących
(BW Przypowieści Salomona 31,1)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić