„Ani srebro ich, ani złoto ich nie będzie ich mogło wyrwać w dzień gniewu Pańskiego; bo ogniem zapalczywości jego będzie ta wszystka ziemia pożarta, przeto, że zapewne koniec prędki uczyni wszystkim obywatelom ziemi.”

Biblia Gdańska: Sofonijasz 1,18

Biblia Warszawska: Tytuły - Przypowieści Salomona

1. Znaczenie przypowieści
(BW Przypowieści Salomona 1,1)
2. Napomnienie i ostrzeżenie
(BW Przypowieści Salomona 1,8)
3. Zew mądrości
(BW Przypowieści Salomona 1,20)
4. Poszukiwanie mądrości
(BW Przypowieści Salomona 2,1)
5. Zachęta do bogobojności
(BW Przypowieści Salomona 3,1)
6. Wartość mądrości
(BW Przypowieści Salomona 3,13)
7. Wezwanie do dobroczynności
(BW Przypowieści Salomona 3,27)
8. Ojcowska zachęta do zdobywania mądrości
(BW Przypowieści Salomona 4,1)
9. Ostrzeżenie przed cudzołóstwem
(BW Przypowieści Salomona 5,1)
10. Pochwała stanu małżeńskiego
(BW Przypowieści Salomona 5,15)
11. Ostrzeżenie przed poręczeniem
(BW Przypowieści Salomona 6,1)
12. Napiętnowanie lenistwa
(BW Przypowieści Salomona 6,6)
13. Potępienie fałszu
(BW Przypowieści Salomona 6,12)
14. Zestawienie wad
(BW Przypowieści Salomona 6,16)
15. Ostrzeżenie przed cudzołóstwem
(BW Przypowieści Salomona 6,20)
16. Ostrzeżenie przed cudzołożnicą
(BW Przypowieści Salomona 7,1)
17. Dostojeństwo i wieczność mądrości
(BW Przypowieści Salomona 8,1)
19. Przypowieści w formie przeciwstawień
(BW Przypowieści Salomona 10,1)
20. Przypowieści w formie przeciwstawień
(BW Przypowieści Salomona 11,1)
21. Jaki powinien być człowiek
(BW Przypowieści Salomona 16,1)
22. Dokończenie 376 przypowieści Salomona
(BW Przypowieści Salomona 22,1)
23. Rady i ostrzeżenia
(BW Przypowieści Salomona 22,17)
24. Dalsze rady i ostrzeżenia
(BW Przypowieści Salomona 23,1)
26. Pouczenia w formie porównań
(BW Przypowieści Salomona 25,1)
27. Spostrzeżenia Agura
(BW Przypowieści Salomona 30,1)
28. Przestrogi dla panujących
(BW Przypowieści Salomona 31,1)
29. Pochwała dzielnej kobiety
(BW Przypowieści Salomona 31,10)

Nawigacja

Szukaj w tytułach

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić