„Teraz tedy poślijcie co rychlej, a oznajmijcie Dawidowi, mówiąc: Nie zostawaj tej nocy w równinach puszczy; ale bez odwłoki przejdź, by snać nie był pożarty król, i wszystek lud, który jest z nim.”

Biblia Gdańska: 2 Samuelowa 17,16

Nawigacja

Biblia Warszawska
Księga Kaznodziei Salomona 1,1

1:1
Słowa Kaznodziei, syna Dawida, króla w Jeruzalemie.
1:2
Marność nad marnościami, mówi Kaznodzieja, marność nad marnościami, wszystko marność.
1:3
Jaki pożytek ma człowiek z całego swojego trudu, który znosi pod słońcem?
1:4
Pokolenie odchodzi i pokolenie przychodzi, ale ziemia trwa na wieki.
1:5
Słońce wschodzi i słońce zachodzi, i śpieszy do swego miejsca, gdzie znowu wschodzi.
1:6
Wiatr wieje ku południowi i skręca ku północy; wiatr ustawicznie krąży i w swym biegu okrężnym wraca.
1:7
Wszystkie rzeki płyną ku morzu, a jednak morze nie wzbiera; w dalszym ciągu płyną rzeki do miejsca, do którego zdążają.
1:8
Ludzie trudzą się mówieniem, lecz i tak nikt wszystkiego nie wypowie. Oko nie nasyci się widzeniem, a ucho nie zadowoli się słyszeniem.
1:9
To, co było, znowu będzie, a co się stało, znowu się stanie: nie ma nic nowego pod słońcem.
1:10
Czy jest coś, o czym można by powiedzieć: Oto jest coś nowego? Dawno to już było w czasach, które były przed nami.
1:11
Nie pamięta się o tych, którzy byli poprzednio, ani o tych, którzy będą potem; także o nich nie będą pamiętali ci, którzy po nich przyjdą.
1:12
Ja, Kaznodzieja, byłem królem nad Izraelem w Jeruzalemie.
1:13
Postanowiłem szczerze mądrością zgłębić i zbadać wszystko, co się działo pod niebem: Jest to żmudne zadanie, jakie zadał Bóg synom ludzkim, aby się nim trudzili.
1:14
Widziałem wszystkie sprawy, które się dzieją pod słońcem, a wszystko to jest marnością i gonitwą za wiatrem.
1:15
To, co krzywe, nie da się wyprostować, a to, czego brakuje, nie da się policzyć.
1:16
Toteż pomyślałem w sercu swoim tak: Oto stałem się wielki i zdobyłem więcej mądrości niż wszyscy, którzy byli przede mną w Jeruzalemie, a moje serce poznało wiele mądrości i wiedzy.
1:17
I postanowiłem szczerze poznać mądrość i wiedzę, szaleństwo i głupotę; lecz poznałem, że i to jest gonitwą za wiatrem.
1:18
Bo gdzie jest wiele mądrości, tam jest wiele zmartwienia; a kto pomnaża poznanie, ten pomnaża cierpienie.

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić