Biblia Tysiąclecia Audio
Księga Kapłańska

Księga Kapłańska
Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku.
Warto odwiedzić