Biblia Tysiąclecia Audio
Księga Ezechiela

Księga Ezechiela
Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku.
Warto odwiedzić