Biblia Tysiąclecia Audio
1 Księga Kronik

1 Księga Kronik
Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku.
Warto odwiedzić