Biblia Tysiąclecia Audio
Księga Micheasza

Księga Micheasza
Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku.
Warto odwiedzić