Biblia Tysiąclecia Audio
Księga Estery

Księga Estery
Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku.
Warto odwiedzić