Biblia Tysiąclecia Audio
1 Księga Królewska

1 Księga Królewska
Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku.
Warto odwiedzić