Biblia Tysiąclecia Audio
1 Księga Samuela

1 Księga Samuela
Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku.
Warto odwiedzić