Biblia Tysiąclecia Audio
Księga Habakuka

Księga Habakuka
Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku.
Warto odwiedzić