Biblia Tysiąclecia Audio
2 Księga Samuela

2 Księga Samuela
Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku.
Warto odwiedzić