Biblia Tysiąclecia Audio
2 Księga Królewska

2 Księga Królewska
Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku.
Warto odwiedzić