Biblia Tysiąclecia Audio
Księga Joela

Księga Joela
Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku.
Warto odwiedzić