Biblia Tysiąclecia Audio
Księga Ezdrasza

Księga Ezdrasza
Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku.
Warto odwiedzić