Biblia Tysiąclecia Audio
2 Księga Kronik

2 Księga Kronik
Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku.
Warto odwiedzić