Biblia Tysiąclecia Audio
Księga Sofoniasza

Księga Sofoniasza
Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku.
Warto odwiedzić