Biblia Tysiąclecia Audio
2 Księga Machabejska

2 Księga Machabejska
Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku.
Warto odwiedzić