Biblia Tysiąclecia Audio
1 Księga Machabejska

1 Księga Machabejska
Pliki zostały nagrane przez Bibliotekę Centralną Polskiego Związku Niewidomych w 1982 roku.
Warto odwiedzić