„Jam też zahamował od was deszcz, gdy jeszcze były trzy miesiące do żniwa. A spuszczałem deszcz na jedno miasto, a na drugie miasto nie spuszczałem, część jedna dżdżem polana była, a część, na którą nie spuszczałem dżdżu, wyschła.”

Biblia Jakuba Wujka: Księga Amosa 4,7

Young's Literal Translation
Księga: 1 Księga Kronik 1:1

Tytuł oryginalny
1 Chronicles
O Przekładzie
1:1
Adam, Sheth, Enosh,
1:2
Kenan, Mahalaleel, Jered,
1:3
Henoch, Methuselah, Lamech,
1:4
Noah, Shem, Ham, and Japheth.
1:5
Sons of Japheth: Gomer and Magog, and Madai, and Javan, and Tubal, and Meshech, and Tiras.
1:6
And sons of Gomer: Ashchenaz, and Riphath, and Togarmah.
1:7
And sons of Javan: Elisha, and Tarshishah, Kittim, and Dodanim.
1:8
Sons of Ham: Cush, and Mizraim, Put, and Canaan.
1:9
And sons of Cush: Seba and Havilah, and Sabta, and Raamah, and Sabtecka. And sons of Raamah: Sheba and Dedan.
1:10
And Cush begat Nimrod: he began to be a mighty one in the land.
1:11
And Mizraim begat the Ludim, and the Anamim, and the Lehabim, and the Naphtuhim,
1:12
and the Pathrusim, and the Casluhim (from whom came out the Philistim), and the Caphtorim.
1:13
And Canaan begat Zidon his first born, and Heth,
1:14
and the Jebusite, and the Amorite, and the Girgashite,
1:15
and the Hivite, and the Arkite, and the Sinite,
1:16
and the Arvadite, and the Zemarite, and the Hamathite.
1:17
Sons of Shem: Elam and Asshur, and Arphaxad, and Lud, and Aram, and Uz, and Hul, and Gether, and Meshech.
1:18
And Arphaxad begat Shelah, and Shelah begat Eber.
1:19
And to Eber have been born two sons, the name of the one [is] Peleg, for in his days hath the land been divided, and the name of his brother is Joktan.
1:20
And Joktan begat Almodad, and Sheleph, and Hazarmaveth, and Jerah,
1:21
and Hadoram, and Uzal, and Diklah,
1:22
and Ebal, and Abimael, and Sheba,
1:23
and Ophir, and Havilah, and Jobab; all these [are] sons of Joktan.
1:24
Shem, Arphaxad, Shelah,
1:25
Eber, Peleg, Reu,
1:26
Serug, Nahor, Terah,
1:27
Abram -- he [is] Abraham.
1:28
Sons of Abraham: Isaac and Ishmael.
1:29
These [are] their generations: first-born of Ishmael, Nebaioth, and Kedar, and Adheel, and Mibsam,
1:30
Mishma, and Dumah, Massa, Hadad, and Tema,
1:31
Jetur, Naphish, and Kedema. These are sons of Ishmael.
1:32
And sons of Keturah, Abraham`s concubine: she bare Zimran, and Jokshan, and Medan, and Midian, and Ishbak, and Shuah. And sons of Jokshan: Sheba and Dedan.
1:33
And sons of Midian: Ephah and Epher, and Henoch, and Abida, and Eldaah; all these [are] sons of Keturah.
1:34
And Abraham begetteth Isaac. Sons of Isaac: Esau and Israel.
1:35
Sons of Esau: Eliphaz, Reuel, and Jeush, and Jaalam, and Korah.
1:36
Sons of Eliphaz: Teman, and Omar, Zephi, and Gatam, Kenaz, and Timna, and Amalek.
1:37
Sons of Reuel: Nahath, Zerah, Shammah, and Mizzah.
1:38
And sons of Seir: Lotan, and Shobal, and Zibeon, and Anah, and Dishon, and Ezar, and Dishan.
1:39
And sons of Lotan: Hori and Homam, and sister of Lotan [is] Timna.
1:40
Sons of Shobal: Alian, and Manahath, and Ebal, Shephi, and Onam. And sons of Zideon: Aiah and Anah.
1:41
The sons of Anah: Dishon. and sons of Dishon: Amram, and Eshban, and Ithran, and Cheran.
1:42
Sons of Ezer: Bilhan, and Zavan, Jakan. Sons of Dishan: Uz and Aran.
1:43
And these [are] the kings who reigned in the land of Edom before the reigning of a king of the sons of Israel: Bela son of Beor, and the name of his city [is] Dinhabah.
1:44
And Bela dieth, and reign in his stead doth Jobab son of Zerah from Bozrali;
1:45
and Jobab dieth, and reign in his stead doth Husham from the land of the Temanite;
1:46
and Husham dieth, and reign in his stead doth Hadad, son of Bedad (who smiteth Midian in the field of Moab) and the name of his city [is] Avith;
1:47
and Hadad dieth, and reign in his stead doth Samlah from Masrekah;
1:48
and Samlah dieth, and reign in his stead doth Shaul from Rehoboth of the River;
1:49
and Shaul dieth, and reign in his stead doth Baal-Hanan son of Achbor;
1:50
and Baal-Hanan dieth, and reign in his stead doth Hadad, and the name of his city [is] Pai, and the name of his wife [is] Mehetabel daughter of Matred, daughter of Me-Zahab; Hadad also dieth.
1:51
And chiefs of Edom are: chief Timnah, chief Aliah, chief Jetheth,
1:52
chief Aholibamah, chief Elah, chief Pinon,
1:53
chief Kenaz, chief Teman, chief Mibzar,
1:54
chief Magdiel, chief Iram. These [are] chiefs of Edom.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Zaiste, wtedy będziesz mógł podnieść oblicze bez zmazy, będziesz mocny i nieustraszony,
Job 11:15

W Chrystusie

A jednak nowe przykazanie podaję wam, to, które jest prawdziwe w nim i w was, gdyż ciemność ustępuje, a światłość prawdziwa już świeci.
I Jan 2:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jedynym cudem uczynionym przez Jezusa który wymieniony został we wszystkich Ewangeliach jest cud w którym nakarmił 5000 ludzi (Mat 14:13-21, Mar 6:32-44, Łuk 9:12-17, Jan 6:1-14).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić