„Dalej granica schodzi do krawędzi góry, położonej po wschodniej stronie doliny Ben Hinnom, a po północnej - równiny Refaim. Potem, po południowej stronie górskiej krawędzi Jebusytów, schodzi do doliny Hinnom i dalej, na dół, do źródła Rogel.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Jezusa, syna Nuna 18,16

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 72:10

72:1
Salomonowy. Boże! Daj królowi prawa swoje I sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu,
72:2
Aby sądził lud twój sprawiedliwie, A ubogich twoich wedle prawa!
72:3
Niech góry przyniosą ludowi pokój, A pagórki sprawiedliwość!
72:4
Niechaj sądzi ubogich ludu, wybawi biednych, Ale niech zdepcze ciemiężyciela.
72:5
Niech boją się ciebie, póki słońce I póki księżyc świecić będzie, z pokolenia w pokolenie.
72:6
Niech będzie jak deszcz, który pada na łąkę skoszoną, Jak ulewa zraszająca ziemię!
72:7
Niech zakwitnie sprawiedliwość za dni jego I obfitość pokoju, póki stanie księżyca!
72:8
Niech panuje od morza do morza I od Rzeki aż do krańców ziemi!
72:9
Niech przed nim zegną kolana przeciwnicy, A nieprzyjaciele jego niech proch liżą!
72:10
Królowie Tarszysz i wysp niech przynoszą dary; Królowie Saby i Seby niech złożą daninę!
72:11
Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie, Niech mu służą wszystkie narody!
72:12
Bo ocali biedaka, który woła o ratunek, I ubogiego, który nie ma pomocy.
72:13
Zlituje się nad nędzarzem i biednym I wybawi dusze biednych.
72:14
Z ucisku i gwałtu wyzwoli ich życie, Bo krew ich jest droga w oczach jego.
72:15
Niech więc żyje i niechaj mu składają złoto z Saby, Niech zawsze modlą się za niego! Niech każdego dnia mu błogosławią!
72:16
Niech będzie nadmiar zboża w kraju, Aż po szczyty gór, Niech zaszumi jak Liban plon jego, Niech zakwitną mieszkańcy miasta jak trawa polna.
72:17
Niech imię jego trwa wiecznie, Niech imię jego kwitnie, póki świeci słońce! Niech ludzie błogosławią się nim wzajemnie! Niech sławią go wszystkie narody!
72:18
Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, Który sam jeden czyni cuda!
72:19
I niech będzie chwalebne imię jego błogosławione na wieki, A cała ziemia niech będzie pełna chwały jego! Amen, Amen.
72:20
Koniec modlitw Dawida, syna Isajego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie boję się dziesiątków tysięcy ludu, Które zewsząd na mnie nastają.
Ps 3:7

W Chrystusie

Wiedząc to, że nasz stary człowiek został wespół z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi;
Rzym 6:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

W Biblii jest 7 miast których nazwa składa się z 2 liter: Ai – (są 2 miasta o nazwie Ai) (I Mojż 12:8, Jer 49:3), Ar – (IV Mojż 21:15), No – (Ez 30:15), On – (I Mojż 41:45, I Mojż 41:50), Ur – (I Mojż 11:28, I Mojż 11:31), Uz – (Job 1:1).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić