„A panienka, któraby się upodobała w oczach królewskich, niech króluje miasto Wasty. I podobała się ta rzecz w oczach królewskich, i uczynił tak.”

Biblia Gdańska: Estery 2,4

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 72:10

72:1
Salomonowy. Boże! Daj królowi prawa swoje I sprawiedliwość swoją synowi królewskiemu,
72:2
Aby sądził lud twój sprawiedliwie, A ubogich twoich wedle prawa!
72:3
Niech góry przyniosą ludowi pokój, A pagórki sprawiedliwość!
72:4
Niechaj sądzi ubogich ludu, wybawi biednych, Ale niech zdepcze ciemiężyciela.
72:5
Niech boją się ciebie, póki słońce I póki księżyc świecić będzie, z pokolenia w pokolenie.
72:6
Niech będzie jak deszcz, który pada na łąkę skoszoną, Jak ulewa zraszająca ziemię!
72:7
Niech zakwitnie sprawiedliwość za dni jego I obfitość pokoju, póki stanie księżyca!
72:8
Niech panuje od morza do morza I od Rzeki aż do krańców ziemi!
72:9
Niech przed nim zegną kolana przeciwnicy, A nieprzyjaciele jego niech proch liżą!
72:10
Królowie Tarszysz i wysp niech przynoszą dary; Królowie Saby i Seby niech złożą daninę!
72:11
Niech mu oddają pokłon wszyscy królowie, Niech mu służą wszystkie narody!
72:12
Bo ocali biedaka, który woła o ratunek, I ubogiego, który nie ma pomocy.
72:13
Zlituje się nad nędzarzem i biednym I wybawi dusze biednych.
72:14
Z ucisku i gwałtu wyzwoli ich życie, Bo krew ich jest droga w oczach jego.
72:15
Niech więc żyje i niechaj mu składają złoto z Saby, Niech zawsze modlą się za niego! Niech każdego dnia mu błogosławią!
72:16
Niech będzie nadmiar zboża w kraju, Aż po szczyty gór, Niech zaszumi jak Liban plon jego, Niech zakwitną mieszkańcy miasta jak trawa polna.
72:17
Niech imię jego trwa wiecznie, Niech imię jego kwitnie, póki świeci słońce! Niech ludzie błogosławią się nim wzajemnie! Niech sławią go wszystkie narody!
72:18
Błogosławiony niech będzie Pan, Bóg Izraela, Który sam jeden czyni cuda!
72:19
I niech będzie chwalebne imię jego błogosławione na wieki, A cała ziemia niech będzie pełna chwały jego! Amen, Amen.
72:20
Koniec modlitw Dawida, syna Isajego.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, robaczku Jakubie, ty, garstko Izraela! Ja cię wspomogę - mówi Pan - twoim odkupicielem jest Święty Izraelski.
Iz 41:14

W Chrystusie

Ja jestem krzewem winnym, wy jesteście latoroślami. Kto trwa we mnie, a Ja w nim, ten wydaje wiele owocu; bo beze mnie nic uczynić nie możecie.
Jan 15:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Podczas okresu w którym jednocześnie panowali Uzzjasz nad Judeą i Jeroboam II nad Izraelem, miało miejsce bardzo niszczące trzęsienie ziemi (Am 1:1 - Zobacz także: Zach 14:5). To trzęsienie ziemi zostało także potwierdzone przez współczesnych geologów.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić