„Gdyż Bóg nie dał nam ducha tchórzostwa - ale mocy, miłości i umiarkowania.”

Nowa Biblia Gdańska: Drugi list do Tymoteusza 1,7

Biblia Warszawska
Księga Psalmów 57:4

57:1
Przewodnikowi chóru. Na nutę: "Nie zatracaj..." Miktam Dawida, gdy uciekał przed Saulem do jaskini.
57:2
Zmiłuj się nade mną, Boże, zmiłuj się nade mną, Bo tobie zaufała dusza moja I w cieniu twych skrzydeł chcę się schronić, Aż przeminie nieszczęście!
57:3
Wołam do Boga Najwyższego, do Boga, Który do końca doprowadzi sprawę moją.
57:4
On ześle pomoc z nieba i wybawi mnie, Gdy lży mnie gnębiciel. Sela. Bóg ześle łaskę swoją i wierność swoją.
57:5
Przebywam wśród lwów, które chciwie pożerają ludzi, Zęby ich są jak włócznie i strzały, A język ich jak miecz ostry.
57:6
Wznieś się nad niebiosa, o Boże, Niech będzie nad całą ziemią chwała twoja!
57:7
Zastawili sidła na kroki moje, Ugięli duszę moją, wykopali przede mną dół: Wpadli do niego. Sela.
57:8
Gotowe jest serce moje, Boże, Gotowe jest serce moje, Będę śpiewał i grał.
57:9
Zbudź się, chwało moja! Zbudź się, harfo i cytro, A ja obudzę jutrzenkę.
57:10
Wysławiać cię będę, Panie, wśród ludów, Będę grał tobie wśród narodów,
57:11
Bo wielka jest łaska twoja aż do niebios I aż do obłoków sięga wierność twoja.
57:12
Wznieś się nad niebiosa, Boże, Niech będzie nad całą ziemią chwała twoja!

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga?
I Mojż 50:19

W Chrystusie

Przeznaczył nas dla siebie do synostwa przez Jezusa Chrystusa według upodobania woli swojej
Efez 1:5

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jakub nadał miastu Betel jego nazwę. Przed tym miasto to nosiło nazwę Luz (I Mojż 28:19).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ja jestem chlebem żywym, który z nieba zstąpił; jeśli kto spożywać będzie ten chleb, żyć będzie na wieki; a chleb, który Ja dam, to ciało moje, które Ja oddam za żywot świata.
Jan 6:51


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić