„Tchnienie nozdrzy naszych, to jest pomazaniec Pański, pojmany jest w jamach ich, o którymeśmy mówili: W cieniu jego żyć będziemy między narodami.”

Biblia Gdańska (1881): Treny Jeremijaszowe 4,20

Porównanie wersetów
Biblia Brzeska - 1 Księga Mojżeszowa 5,1

Biblia Brzeska

Tenci jest poczet narodów Adamowych od onego czasu, w który Bóg człowieka stworzył i sprawił go na podobieństwo swoje.
1 Księga Mojżeszowa 5,1

Biblia Gdańska (1632)

Teć są księgi rodzajów Adamowych. W dzień, którego stworzył Bóg człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go.
1 Mojżeszowa 5,1

Biblia Gdańska (1881)

Teć są księgi rodzajów Adamowych. W dzień, którego stworzył Bóg człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go.
1 Mojżeszowa 5,1

Biblia Tysiąclecia

Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go;
Księga Rodzaju 5,1

Biblia Warszawska

To jest księga potomków Adama: Kiedy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boże uczynił go.
I Księga Mojżeszowa 5,1

Biblia Jakuba Wujka

Te są księgi rodzaju Adamowego. W dzień, którego stworzył Bóg człowieka: na podobieństwo Boże uczynił go.
Księga Rodzaju 5,1

Nowa Biblia Gdańska

Oto rodopis potomków Adama. W czasie, gdy Bóg stworzył Adama, uczynił go na podobieństwo Boga.
I Księga Mojżesza 5,1

Biblia Przekład Toruński


Uwspółcześniona Biblia Gdańska

To jest księga rodu Adama. W dniu, w którym Bóg stworzył człowieka, uczynił go na podobieństwo Boga.
Księga Rodzaju 5,1

American Standard Version

This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;
Księga Rodzaju 5,1

Clementine Vulgate

Hic est liber generationis Adam. In die qua creavit Deus hominem, ad similitudinem Dei fecit illum.
Księga Rodzaju 5,1

King James Version

This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, in the likeness of God made he him;
Księga Rodzaju 5,1

Septuaginta LXX


Textus Receptus NT


Young's Literal Translation

This [is] an account of the births of Adam: In the day of God`s preparing man, in the likeness of God He hath made him;
Księga Rodzaju 5,1

World English Bible

This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, he made him in God's likeness.
Księga Rodzaju 5,1

Westminster Leningrad Codex

זֶה סֵפֶר תֹּולְדֹת אָדָם בְּיֹום בְּרֹא אֱלֹהִים אָדָם בִּדְמוּת אֱלֹהִים עָשָׂה אֹתֹו׃
1 Księga Mojżeszowa 5,1
 

Nawigacja

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić