„Obrabiali je budowniczowie Salomona i budowniczowie Chirama oraz rzemieślnicy z Gebal, przygotowując drzewo i kamienie na budowę świątyni.”

Biblia Warszawska: I Księga Królewska 5,18

World English Bible
Księga Rodzaju 5:1

Tytuł oryginalny
Genesis
5:1
This is the book of the generations of Adam. In the day that God created man, he made him in God's likeness.
5:2
He created them male and female, and blessed them, and called their name Adam, in the day when they were created.
5:3
Adam lived one hundred thirty years, and became the father of a son in his own likeness, after his image, and named him Seth.
5:4
The days of Adam after he became the father of Seth were eight hundred years, and he became the father of sons and daughters.
5:5
All the days that Adam lived were nine hundred thirty years, then he died.
5:6
Seth lived one hundred five years, and became the father of Enosh.
5:7
Seth lived after he became the father of Enosh eight hundred seven years, and became the father of sons and daughters.
5:8
All the days of Seth were nine hundred twelve years, then he died.
5:9
Enosh lived ninety years, and became the father of Kenan.
5:10
Enosh lived after he became the father of Kenan, eight hundred fifteen years, and became the father of sons and daughters.
5:11
All the days of Enosh were nine hundred five years, then he died.
5:12
Kenan lived seventy years, and became the father of Mahalalel.
5:13
Kenan lived after he became the father of Mahalalel eight hundred forty years, and became the father of sons and daughters
5:14
and all the days of Kenan were nine hundred ten years, then he died.
5:15
Mahalalel lived sixty-five years, and became the father of Jared.
5:16
Mahalalel lived after he became the father of Jared eight hundred thirty years, and became the father of sons and daughters.
5:17
All the days of Mahalalel were eight hundred ninety-five years, then he died.
5:18
Jared lived one hundred sixty-two years, and became the father of Enoch.
5:19
Jared lived after he became the father of Enoch eight hundred years, and became the father of sons and daughters.
5:20
All the days of Jared were nine hundred sixty-two years, then he died.
5:21
Enoch lived sixty-five years, and became the father of Methuselah.
5:22
Enoch walked with God after he became the father of Methuselah three hundred years, and became the father of sons and daughters.
5:23
all the days of Enoch were three hundred sixty-five years.
5:24
Enoch walked with God, and he was not, for God took him.
5:25
Methuselah lived one hundred eighty-seven years, and became the father of Lamech.
5:26
Methuselah lived after he became the father of Lamech seven hundred eighty-two years, and became the father of sons and daughters.
5:27
All the days of Methuselah were nine hundred sixty-nine years, then he died.
5:28
Lamech lived one hundred eighty-two years, and became the father of a son,
5:29
and he named him Noah, saying, "This same will comfort us in our work and in the toil of our hands, because of the ground which Yahweh has cursed."
5:30
Lamech lived after he became the father of Noah five hundred ninety-five years, and became the father of sons and daughters.
5:31
All the days of Lamech were seven hundred seventy-seven years, then he died.
5:32
Noah was five hundred years old, and Noah became the father of Shem, Ham, and Japheth.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I rzekł Pan do Jozuego: Nie bój się ich, bo jutro o tej porze sprawię, że wszyscy padną trupem przed Izraelem. Konie ich okulawisz, a wozy ich spalisz w ogniu.
Joz 11:6

W Chrystusie

Byliście bowiem niegdyś ciemnością, a teraz jesteście światłością w Panu. Postępujcie jako dzieci światłości ...
Efez 5:8

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Bóg wysuszył rzekę Jordan tak aby jego ludzie mogli ją przekroczyć (Joz 3:14-17).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Ale kto napije się wody, którą Ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki, lecz woda, którą Ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu.
Jan 4:14


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić