„Dzieci, to już ostatnia godzina i jak słyszeliście, że antychryst ma przyjść, tak teraz pojawiło się wielu antychrystów. Stąd wiemy, że jest już ostatnia godzina.”

Uwspółcześniona Biblia Gdańska: 1 List Jana 2,18

King James Version
Księga Rodzaju 5:1

Tytuł oryginalny
Genesis
5:1
ThisH2088 is the bookH5612 of the generationsH8435 of Adam.H121 In the dayH3117 that GodH430 createdH1254 man,H120 in the likenessH1823 of GodH430 madeH6213 he him;
5:2
MaleH2145 and femaleH5347 createdH1254 he them; and blessedH1288 them, and calledH7121 their nameH8034 Adam,H120 in the dayH3117 when they were created.H1254
5:3
And AdamH121 livedH2421 an hundredH3967 and thirtyH7970 years,H8141 and begatH3205 a son in his own likeness,H1823 after his image;H6754 and calledH7121 his nameH8034 Seth:H8352
5:4
And the daysH3117 of AdamH121 afterH310 he had begottenH3205 SethH8352 were eightH8083 hundredH3967 years:H8141 and he begatH3205 sonsH1121 and daughters:H1323
5:5
And all the daysH3117 that AdamH121 livedH2425 were nineH8672 hundredH8141 andH3967 thirtyH7970 years:H8141 and he died.H4191
5:6
And SethH8352 livedH2421 an hundredH8141 andH3967 fiveH2568 years,H8141 and begatH3205 Enos:H583
5:7
And SethH8352 livedH2421 afterH310 he begatH3205 EnosH583 eightH8083 hundredH8141 andH3967 sevenH7651 years,H8141 and begatH3205 sonsH1121 and daughters:H1323
5:8
And all the daysH3117 of SethH8352 were nineH8672 hundredH8141 andH3967 twelveH8147, H6240 years:H8141 and he died.H4191
5:9
And EnosH583 livedH2421 ninetyH8673 years,H8141 and begatH3205 Cainan:H7018
5:10
And EnosH583 livedH2421 afterH310 he begatH3205 CainanH7018 eightH8083 hundredH8141 andH3967 fifteenH2568, H6240 years,H8141 and begatH3205 sonsH1121 and daughters:H1323
5:11
And all the daysH3117 of EnosH583 were nineH8672 hundredH8141 andH3967 fiveH2568 years:H8141 and he died.H4191
5:12
And CainanH7018 livedH2421 seventyH7657 years,H8141 and begatH3205 Mahalaleel:H4111
5:13
And CainanH7018 livedH2421 afterH310 he begatH3205 MahalaleelH4111 eightH8083 hundredH8141 andH3967 fortyH705 years,H8141 and begatH3205 sonsH1121 and daughters:H1323
5:14
And all the daysH3117 of CainanH7018 were nineH8672 hundredH8141 andH3967 tenH6235 years:H8141 and he died.H4191
5:15
And MahalaleelH4111 livedH2421 sixtyH8141 andH8346 fiveH2568 years,H8141 and begatH3205 Jared:H3382
5:16
And MahalaleelH4111 livedH2421 afterH310 he begatH3205 JaredH3382 eightH8083 hundredH8141 andH3967 thirtyH7970 years,H8141 and begatH3205 sonsH1121 and daughters:H1323
5:17
And all the daysH3117 of MahalaleelH4111 were eightH8083 hundredH8141, H3967 ninetyH8673 and fiveH2568 years:H8141 and he died.H4191
5:18
And JaredH3382 livedH2421 an hundredH3967 sixtyH8141 andH8346 twoH8147 years,H8141 and he begatH3205 Enoch:H2585
5:19
And JaredH3382 livedH2421 afterH310 he begatH3205 EnochH2585 eightH8083 hundredH3967 years,H8141 and begatH3205 sonsH1121 and daughters:H1323
5:20
And all the daysH3117 of JaredH3382 were nineH8672 hundredH8141, H3967 sixtyH8346 and twoH8147 years:H8141 and he died.H4191
5:21
And EnochH2585 livedH2421 sixtyH8346 and fiveH2568 years,H8141 and begatH3205 Methuselah:H4968
5:22
And EnochH2585 walkedH1980 withH854 GodH430 afterH310 he begatH3205, H853 MethuselahH4968 threeH7969 hundredH3967 years,H8141 and begatH3205 sonsH1121 and daughters:H1323
5:23
And all the daysH3117 of EnochH2585 were threeH7969 hundredH8141, H3967 sixtyH8346 and fiveH2568 years:H8141
5:24
And EnochH2585 walkedH1980 with God:H430 and he was not; for GodH430 tookH3947 him.
5:25
And MethuselahH4968 livedH2421 an hundredH8141, H3967 eightyH8084 and sevenH7651 years,H8141 and begatH3205 Lamech:H3929
5:26
And MethuselahH4968 livedH2421 afterH310 he begatH3205 LamechH3929 sevenH7651 hundredH8141, H3967 eightyH8084 and twoH8147 years,H8141 and begatH3205 sonsH1121 and daughters:H1323
5:27
And all the daysH3117 of MethuselahH4968 were nineH8672 hundredH8141, H3967 sixtyH8346 and nineH8672 years:H8141 and he died.H4191
5:28
And LamechH3929 livedH2421 an hundredH8141, H3967 eightyH8084 and twoH8147 years,H8141 and begatH3205 a son:H1121
5:29
And he calledH7121 his nameH8034 Noah,H5146 saying,H559 This same shall comfortH5162 us concerning our workH4639 and toilH6093 of our hands,H3027 becauseH4480 of the groundH127 which the LORDH3068 hath cursed.H779
5:30
And LamechH3929 livedH2421 afterH310 he begatH3205 NoahH5146 fiveH2568 hundredH8141, H3967 ninetyH8673 and fiveH2568 years,H8141 and begatH3205 sonsH1121 and daughters:H1323
5:31
And all the daysH3117 of LamechH3929 were sevenH7651 hundredH8141, H3967 seventyH7657 and sevenH7651 years:H8141 and he died.H4191
5:32
And NoahH5146 was fiveH2568 hundredH3967 yearsH8141 old:H1121 and NoahH5146 begatH3205 Shem,H8035 Ham,H2526 and Japheth.H3315

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A gdy was wodzić będą do synagog i do urzędów, i do władz, nie troszczcie się, jak się bronić i co mówić będziecie.
Łuk 12:11

W Chrystusie

A jeśli dziećmi, to i dziedzicami, dziedzicami Bożymi, a współdziedzicami Chrystusa, jeśli tylko razem z nim cierpimy, abyśmy także razem z nim uwielbieni byli.
Rzym 8:17

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jedynym prawnikiem (zakonoznawcą) wymienionym przez Biblię po imieniu był Zenas (Tyt 3:13).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić