„Któż jest, co by je potępił? Chrystus jest, który umarł, owszem i zmartwychwstał, który też jest na prawicy Bożej, który się też przyczynia za nami.”

Biblia Gdańska (1632): Rzymian 8,34

Nowa Biblia Gdańska
Księga: I Księga Mojżesza 5:1

5:1
Oto rodopis potomków Adama. W czasie, gdy Bóg stworzył Adama, uczynił go na podobieństwo Boga.
5:2
Stworzył ich - mężczyznę i niewiastę, oraz im błogosławił; nazwał także ich imię Adam[1], w czasie, gdy zostali stworzeni.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: człowiek.
5:3
Zaś Adam przeżył sto trzydzieści lat i na swoje podobieństwo oraz swój obraz spłodził syna, i nazwał jego imię Szet.
5:4
A po spłodzeniu Szeta, dni Adama były przez osiemset lat; spłodził też synów i córki.
5:5
A wszystkie dni Adama, które przeżył, były przez dziewięćset trzydzieści lat; i umarł.
5:6
Zaś Szet przeżył sto pięć lat i spłodził Enosza.
5:7
A po spłodzeniu Enosza, Szet żył osiemset siedem lat oraz spłodził synów i córki.
5:8
A wszystkie dni Szeta były przez dziewięćset dwanaście lat, i umarł.
5:9
Zaś Enosz przeżył dziewięćdziesiąt lat i spłodził Kenana.
5:10
A po spłodzeniu Kenana, Enosz żył osiemset piętnaście lat oraz spłodził synów i córki.
5:11
A wszystkie dni Enosza były przez dziewięćset pięć lat; i umarł.
5:12
Zaś Kenan przeżył siedemdziesiąt lat i spłodził Mahalalela[1].
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Chwała Boża.
5:13
A po spłodzeniu Mahalalela, Kenan żył osiemset czterdzieści lat oraz spłodził synów i córki.
5:14
A wszystkie dni Kenana były przez dziewięćset dziesięć lat, i umarł.
5:15
A Mahalalel przeżył sześćdziesiąt pięć lat i spłodził Jereda[1].
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Mąż nizin.
5:16
A po spłodzeniu Jereda, Mahalalel żył osiemset trzydzieści lat oraz spłodził synów i córki.
5:17
A wszystkie dni Mahalalela były przez osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, i umarł.
5:18
A Jered przeżył sto sześćdziesiąt dwa lata i spłodził Chanocha[1].
Przypisy
 • [1]
  Spolszczone: Enocha; co znaczy: Poświęcony.
5:19
A po spłodzeniu Chanocha, Jered żył osiemset lat oraz spłodził synów i córki.
5:20
A wszystkie dni Jereda liczyły dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł.
5:21
A Chanoch przeżył sześćdziesiąt pięć lat i spłodził Metuszelacha[1].
Przypisy
 • [1]
  Spolszczone: Matuzalema; co znaczy: Mąż strzały.
5:22
A po spłodzeniu Metuszelacha, Chanoch chodził[1] z Bogiem jeszcze trzysta lat oraz spłodził synów i córki.
Przypisy
 • [1]
  Także: wdrażał się.
5:23
A wszystkie dni Chanocha były przez trzysta sześćdziesiąt pięć lat.
5:24
I tak Chanoch chodził z Bogiem, i go nie było[1], bo Bóg go zabrał.
Przypisy
 • [1]
  Co oznacza: nagle zniknął za życia.
5:25
A Metuszelach przeżył sto osiemdziesiąt siedem lat i spłodził Lemecha[1].
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Potężny; Tego, co powali na ziemię.
5:26
A po spłodzeniu Lemecha, Metuszelach żył siedemset osiemdziesiąt dwa lata oraz spłodził synów i córki.
5:27
A wszystkie dni Metuszelacha były przez dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat, i umarł.
5:28
A Lemech przeżył sto osiemdziesiąt dwa lata i spłodził syna.
5:29
I nazwał jego imię Noach[1], mówiąc: Niech ten nas pocieszy z powodu naszej pracy oraz z powodu trudów naszych rąk, na ziemi, którą przeklął Bóg.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Spoczywający; spolszczone: Noe.
5:30
A po spłodzeniu Noacha, Lemech żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat oraz spłodził synów i córki.
5:31
A wszystkie dni Lemecha były przez siedemset siedemdziesiąt siedem lat, i umarł.
5:32
A Noach był w wieku pięciuset lat, gdy Noach spłodził Szema[1], Chama[2] i Jafeta[3].
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Imię.
 • [2]
  Co znaczy: Gorący.
 • [3]
  Co znaczy: Otwarty; Rozpostarty; Rozprzestrzeniający się.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

I stanie się tak: Jak byliście, domu Judy i domu Izraela, przekleństwem wśród narodów, tak wybawię was i będziecie błogosławieństwem! Nie bójcie się, niech się wzmocnią wasze ręce!
Zach 8:13

W Chrystusie

Według tego jak zostaliście nauczeni. W nim ugruntowani, budowani i umacniani w wierze; w niej obfitując wśród dziękczynienia.
NBG Kol 2:7

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Lewici nie służyli w przybytku dopóki nie ukończyli 25 lat. Musieli także odejść ze służby w wieku 50 lat (IV Mojż 8,24-25).
Lewici

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Uniżcie się przed Panem, a wywyższy was.
Jak 4:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.



Warto odwiedzić