„przeszladowanie cierpimy, ale nie bywamy opuszczeni, bywamy powaleni, ale nie giniemy,”

Biblia Jakuba Wujka: 2 List do Koryntian 4,9

Nowa Biblia Gdańska
Księga: I Księga Mojżesza 5:1

5:1
Oto rodopis potomków Adama. W czasie, gdy Bóg stworzył Adama, uczynił go na podobieństwo Boga.
5:2
Stworzył ich - mężczyznę i niewiastę, oraz im błogosławił; nazwał także ich imię Adam[1], w czasie, gdy zostali stworzeni.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: człowiek.
5:3
Zaś Adam przeżył sto trzydzieści lat i na swoje podobieństwo oraz swój obraz spłodził syna, i nazwał jego imię Szet.
5:4
A po spłodzeniu Szeta, dni Adama były przez osiemset lat; spłodził też synów i córki.
5:5
A wszystkie dni Adama, które przeżył, były przez dziewięćset trzydzieści lat; i umarł.
5:6
Zaś Szet przeżył sto pięć lat i spłodził Enosza.
5:7
A po spłodzeniu Enosza, Szet żył osiemset siedem lat oraz spłodził synów i córki.
5:8
A wszystkie dni Szeta były przez dziewięćset dwanaście lat, i umarł.
5:9
Zaś Enosz przeżył dziewięćdziesiąt lat i spłodził Kenana.
5:10
A po spłodzeniu Kenana, Enosz żył osiemset piętnaście lat oraz spłodził synów i córki.
5:11
A wszystkie dni Enosza były przez dziewięćset pięć lat; i umarł.
5:12
Zaś Kenan przeżył siedemdziesiąt lat i spłodził Mahalalela[1].
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Chwała Boża.
5:13
A po spłodzeniu Mahalalela, Kenan żył osiemset czterdzieści lat oraz spłodził synów i córki.
5:14
A wszystkie dni Kenana były przez dziewięćset dziesięć lat, i umarł.
5:15
A Mahalalel przeżył sześćdziesiąt pięć lat i spłodził Jereda[1].
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Mąż nizin.
5:16
A po spłodzeniu Jereda, Mahalalel żył osiemset trzydzieści lat oraz spłodził synów i córki.
5:17
A wszystkie dni Mahalalela były przez osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, i umarł.
5:18
A Jered przeżył sto sześćdziesiąt dwa lata i spłodził Chanocha[1].
Przypisy
 • [1]
  Spolszczone: Enocha; co znaczy: Poświęcony.
5:19
A po spłodzeniu Chanocha, Jered żył osiemset lat oraz spłodził synów i córki.
5:20
A wszystkie dni Jereda liczyły dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł.
5:21
A Chanoch przeżył sześćdziesiąt pięć lat i spłodził Metuszelacha[1].
Przypisy
 • [1]
  Spolszczone: Matuzalema; co znaczy: Mąż strzały.
5:22
A po spłodzeniu Metuszelacha, Chanoch chodził[1] z Bogiem jeszcze trzysta lat oraz spłodził synów i córki.
Przypisy
 • [1]
  Także: wdrażał się.
5:23
A wszystkie dni Chanocha były przez trzysta sześćdziesiąt pięć lat.
5:24
I tak Chanoch chodził z Bogiem, i go nie było[1], bo Bóg go zabrał.
Przypisy
 • [1]
  Co oznacza: nagle zniknął za życia.
5:25
A Metuszelach przeżył sto osiemdziesiąt siedem lat i spłodził Lemecha[1].
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Potężny; Tego, co powali na ziemię.
5:26
A po spłodzeniu Lemecha, Metuszelach żył siedemset osiemdziesiąt dwa lata oraz spłodził synów i córki.
5:27
A wszystkie dni Metuszelacha były przez dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat, i umarł.
5:28
A Lemech przeżył sto osiemdziesiąt dwa lata i spłodził syna.
5:29
I nazwał jego imię Noach[1], mówiąc: Niech ten nas pocieszy z powodu naszej pracy oraz z powodu trudów naszych rąk, na ziemi, którą przeklął Bóg.
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Spoczywający; spolszczone: Noe.
5:30
A po spłodzeniu Noacha, Lemech żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat oraz spłodził synów i córki.
5:31
A wszystkie dni Lemecha były przez siedemset siedemdziesiąt siedem lat, i umarł.
5:32
A Noach był w wieku pięciuset lat, gdy Noach spłodził Szema[1], Chama[2] i Jafeta[3].
Przypisy
 • [1]
  Co znaczy: Imię.
 • [2]
  Co znaczy: Gorący.
 • [3]
  Co znaczy: Otwarty; Rozpostarty; Rozprzestrzeniający się.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Niech ci błogosławi Pan i niechaj cię strzeże. Niech rozjaśni Pan oblicze swoje nad tobą i niech ci miłościw będzie. Niech obróci Pan twarz swoją ku tobie i niech ci da pokój.
IV Mojż 6:24-26

W Chrystusie

Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował.
Rzym 8:37

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Prorok Jeremiasz był jedynym człowiekiem w Biblii któremu Bóg nie pozwolił się ożenić (Jer 16:1-2).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Choćby się potknął, nie przewróci się, Gdyż Pan podtrzyma go ręką swoją.
Ps 37:24


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić