„Ale Pan odpowiedział a rzekł do ludu swego: Oto poślę wam zboże, wino i olej, a będziecie imi nasyceni. I już was więcej nie podam na pohańbienie miedzy narody.”

Biblia Brzeska: Księga Joela 2,19

Biblia Tysiąclecia
Księga Rodzaju 5:1

5:1
Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go;
5:2
stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę "ludzie", wtedy gdy ich stworzył.
5:3
Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set.
5:4
A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki.
5:5
Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieści. I umarł.
5:6
Gdy Set miał sto pięć lat, urodził mu się syn Enosz.
5:7
A po urodzeniu się Enosza żył osiemset siedem lat i miał synów oraz córki.
5:8
I umarł Set, przeżywszy ogółem dziewięćset dwanaście lat.
5:9
Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn Kenan.
5:10
I żył Enosz po urodzeniu się Kenana osiemset piętnaście lat, i miał synów oraz córki.
5:11
Enosz umarł, przeżywszy ogółem dziewięćset pięć lat.
5:12
Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel.
5:13
A po urodzeniu mu się Mahalaleela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i miał synów i córki.
5:14
I gdy Kenan przeżył ogółem dziewięćset dziesięć lat, umarł.
5:15
Gdy Mahalaleel miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Jered.
5:16
A po urodzeniu się Jereda żył osiemset trzydzieści lat i miał synów i córki.
5:17
Gdy Mahalaleel miał ogółem osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, umarł.
5:18
Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn Henoch.
5:19
A po urodzeniu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki.
5:20
Jered przeżył ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł.
5:21
Gdy Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Metuszelach.
5:22
Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
5:23
Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć.
5:24
Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg.
5:25
Gdy Metuszelach miał sto osiemdziesiąt siedem lat, urodził mu się syn Lamek.
5:26
Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata i miał synów i córki.
5:27
Metuszelach umarł mając ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat.
5:28
Gdy Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn.
5:29
A dając mu imię Noe, powiedział: Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął.
5:30
Lamek po urodzeniu się Noego żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i miał synów i córki.
5:31
Umierając Lamek miał ogółem siedemset siedemdziesiąt siedem lat.
5:32
A gdy Noe miał pięćset lat, urodzili mu się: Sem, Cham i Jafet.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nawet wszystkie włosy na głowie waszej są policzone. Nie bójcie się! Więcej znaczycie niż wiele wróbli.
Łuk 12:7

W Chrystusie

Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz.
Rzym 10:9

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Elizeusz zmarł z powodu choroby (II Król 13:14, II Król 13:20).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Na tym polega miłość, że nie myśmy umiłowali Boga, lecz że On nas umiłował i posłał Syna swego jako ubłaganie za grzechy nasze.
I Jan 4:10


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić