„A sługa mój Dawid będzie królem nad nimi, i pasterza jednego wszyscy mieć będą, aby w sądach moich chodzili, i ustaw moich przestrzegali, i czynili je.”

Biblia Gdańska (1881): Ezechyjel 37,24

Biblia Tysiąclecia
Księga Rodzaju 5:1

5:1
Oto rodowód potomków Adama. Gdy Bóg stworzył człowieka, na podobieństwo Boga stworzył go;
5:2
stworzył mężczyznę i niewiastę, pobłogosławił ich i dał im nazwę "ludzie", wtedy gdy ich stworzył.
5:3
Gdy Adam miał sto trzydzieści lat, urodził mu się syn, podobny do niego jako jego obraz, i dał mu na imię Set.
5:4
A po urodzeniu się Seta żył Adam osiemset lat i miał synów oraz córki.
5:5
Ogólna liczba lat, które Adam przeżył, była dziewięćset trzydzieści. I umarł.
5:6
Gdy Set miał sto pięć lat, urodził mu się syn Enosz.
5:7
A po urodzeniu się Enosza żył osiemset siedem lat i miał synów oraz córki.
5:8
I umarł Set, przeżywszy ogółem dziewięćset dwanaście lat.
5:9
Gdy Enosz miał dziewięćdziesiąt lat, urodził mu się syn Kenan.
5:10
I żył Enosz po urodzeniu się Kenana osiemset piętnaście lat, i miał synów oraz córki.
5:11
Enosz umarł, przeżywszy ogółem dziewięćset pięć lat.
5:12
Gdy Kenan miał lat siedemdziesiąt, urodził mu się Mahalaleel.
5:13
A po urodzeniu mu się Mahalaleela żył Kenan osiemset czterdzieści lat i miał synów i córki.
5:14
I gdy Kenan przeżył ogółem dziewięćset dziesięć lat, umarł.
5:15
Gdy Mahalaleel miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Jered.
5:16
A po urodzeniu się Jereda żył osiemset trzydzieści lat i miał synów i córki.
5:17
Gdy Mahalaleel miał ogółem osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat, umarł.
5:18
Gdy Jered miał sto sześćdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn Henoch.
5:19
A po urodzeniu się Henocha Jered żył osiemset lat i miał synów i córki.
5:20
Jered przeżył ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata, i umarł.
5:21
Gdy Henoch miał sześćdziesiąt pięć lat, urodził mu się syn Metuszelach.
5:22
Henoch po urodzeniu się Metuszelacha żył w przyjaźni z Bogiem trzysta lat i miał synów i córki.
5:23
Ogólna liczba lat życia Henocha: trzysta sześćdziesiąt pięć.
5:24
Żył więc Henoch w przyjaźni z Bogiem, a następnie znikł, bo zabrał go Bóg.
5:25
Gdy Metuszelach miał sto osiemdziesiąt siedem lat, urodził mu się syn Lamek.
5:26
Po urodzeniu się Lameka żył jeszcze siedemset osiemdziesiąt dwa lata i miał synów i córki.
5:27
Metuszelach umarł mając ogółem dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat.
5:28
Gdy Lamek miał sto osiemdziesiąt dwa lata, urodził mu się syn.
5:29
A dając mu imię Noe, powiedział: Ten niechaj nam będzie pociechą w naszej pracy i trudzie rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął.
5:30
Lamek po urodzeniu się Noego żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i miał synów i córki.
5:31
Umierając Lamek miał ogółem siedemset siedemdziesiąt siedem lat.
5:32
A gdy Noe miał pięćset lat, urodzili mu się: Sem, Cham i Jafet.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Choćby rozbili przeciwko mnie obozy, Nie ulęknie się serce moje, Choćby wojna wybuchła przeciw mnie, Nawet wtedy będę ufał.
Ps 27:3

W Chrystusie

A uwolnieni od grzechu, staliście się sługami sprawiedliwości
Rzym 6:18

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Jezus został ochrzczony w rzece Jordan (Mat 3:13, Mar 1:9).
Rzeka Jordan

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Boska jego moc obdarowała nas wszystkim, co jest potrzebne do życia i pobożności, przez poznanie tego, który nas powołał przez własną chwałę i cnotę, Przez które darowane nam zostały drogie i największe obietnice, abyście przez nie stali się uczestnikami boskiej natury, uniknąwszy skażenia, jakie na tym świecie pociąga za sobą pożądliwość.
II Piotr 1:3-4


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić