„I rzekłem mu: Panie mój, ty wiesz. I rzekł mi: Ci są, którzy przyszli z ucisku wielkiego, i omyli szaty swoje, i wybielili je we krwi barankowej.”

Biblia Jakuba Wujka: Apokalipsa św. Jana 7,14

Biblia Jakuba Wujka
Księga Rodzaju 5:1

5:1
Te są księgi rodzaju Adamowego. W dzień, którego stworzył Bóg człowieka: na podobieństwo Boże uczynił go.
5:2
Mężczyznę i niewiastę stworzył je i błogosławił im, i nazwał imię ich Adam, w dzień, którego są stworzeni.
5:3
I żył Adam sto i trzydzieści lat, i zrodził na wyobrażenie i podobieństwo swoje, i nazwał imię jego Set.
5:4
I zstało się dni Adamowych, potym jako zrodził Seta, ośm set lat, i zrodził syny i córki.
5:5
I zstał się wszytek czas, którego żył Adam, lat dziewięć set trzydzieści, i umarł.
5:6
Żył też Set sto i pięć lat i zrodził Enosa.
5:7
I żył Set, potym jako zrodził Enosa, ośm set i siedm lat, i zrodził syny i córki.
5:8
I zstały się wszytkie dni Setowe dziewięć set dwanaście lat, i umarł.
5:9
Enos lepak żył dziewięćdziesiąt lat i zrodził Kainana.
5:10
Po którego narodzeniu żył ośm set i piętnaście lat, i zrodził syny i córki.
5:11
I zstały się wszytkie dni Enosowe dziewięć set i pięć lat, i umarł.
5:12
Żył też Kainan siedmdziesiąt lat i zrodził Malaleela.
5:13
I żył Kainan, potym jako zrodził Malaleela, ośm set i czterdzieści lat i zrodził syny i córki.
5:14
I było wszech dni Kainanowych dziewięć set i dziesięć lat i umarł.
5:15
Malaleel zaś żył sześćdziesiąt i pięć lat i zrodził Jareda.
5:16
I żył Malaleel potym jako zrodził Jareda ośm set trzydzieści lat, i zrodził syny i córki.
5:17
I zstały się wszytkie dni Malaleelowe ośm set dziewięćdziesiąt pięć lat: i umarł.
5:18
I żył Jared sto sześćdziesiąt dwie lecie, i zrodził Henocha.
5:19
I żył Jared po tym jako zrodził Henocha ośm set lat, i zrodził syny i córki.
5:20
I zstały się wszytkie dni Jaredowe dziewięć set sześćdziesiąt dwie lecie, i umarł.
5:21
Henoch lepak żył sześćdziesiąt pięć lat i zrodził Matusalama.
5:22
I chodził Henoch z Bogiem, i żył potym jako zrodził Matusalę trzy sta lat, i zrodził syny i córki.
5:23
I zstały się wszytkie dni Henochowe trzy sta sześćdziesiąt pięć lat.
5:24
I chodził z Bogiem, i nie było go widać: bo go wziął Bóg.
5:25
Żył Matusala sto ośmdziesiąt siedm lat i zrodził Lamecha.
5:26
I żył Matusala, po tym jako zrodził Lamecha, siedm set ośmdziesiąt dwie lecie, i zrodził syny i córki.
5:27
I zstały się wszytkie dni Matusalę dziewięć set sześćdziesiąt dziewięć lat, i umarł.
5:28
Lamech zaś żył sto ośmdziesiąt dwie lecie i zrodził syna.
5:29
I nazwał imię jego Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy z prac i robót rąk naszych na ziemi, którą Pan przeklął.
5:30
I żył Lamech, potym jako zrodził Noego, pięć set dziewięćdziesiąt pięć lat, i zrodził syny i córki.
5:31
I zstały się wszytkie dni Lamechowe siedm set siedmdziesiąt siedm lat, i umarł.
5:32
Noe zaś, gdy był piąci set lat, zrodził Sema, Chama i Jafeta.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i powściągliwości.
II Tym 1:7

W Chrystusie

W którym mamy swobodę i dostęp do Boga z ufnością przez wiarę w niego.
Efez 3:12

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Metuszelach był najstarszym człowiekiem liczącym sobie aż 969 lat. (I Mojż 5,27).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić