„Jednak WIEKUISTY rzucił na morze gwałtowny wicher, więc zebrała się silna burza morska, tak, że okręt chylił się do rozbicia.”

Nowa Biblia Gdańska: Księga Jonasza 1,4

Biblia Brzeska
Księga: 1 Księga Mojżeszowa 5:1

Tytuł oryginalny
Pierwsze księgi Mojżeszowe które zową językiem greckim Genesis a po polsku Początkiem albo Rodzajem
O Przekładzie
5:1
Tenci jest poczet narodów Adamowych od onego czasu, w który Bóg człowieka stworzył i sprawił go na podobieństwo swoje.
5:2
Tak mężczyznę jako i niewiastę stworzył je i błogosławił je. A wezwał imię ich, człowiek, w dzień stworzenia ich.
5:3
Był tedy żyw Adam sto i trzydzieści lat i urodził mu się syn na podobieństwo i na wyobrażenie jego, któremu dał imię Set.
5:4
A dni Adamowe po narodzeniu Seta były ośmset lat i miał syny i dziewki.
5:5
A tak wszytek czas, którego żył Adam, był dziewięćset i trzydzieści lat, a potym umarł.
5:6
A Set żyw był sto i pięć lat i miał syna Enosa.
5:7
I potym Set, gdy mu się urodził Enos, żyw był ośmset i siedm lat i miał syny i dziewki.
5:8
Wszytek tedy czas, którego żył Set był dziewięćset i dwanaście lat, także potym umarł.
5:9
Enos też żyw był dziewięćdziesiąt lat i urodził mu się Kainan.
5:10
Potym, gdy się urodził Enosowi Kainan, żyw był ośmset i piętnaście lat i miał syny i dziewki.
5:11
Był tedy wszytek czas, którego żył Enos dziewięćset lat i pięć, a potym umarł.
5:12
Kainan też żyw był siedmdziesiąt lat i urodził mu się syn Malaleel.
5:13
A potym, gdy się Kainanowi urodził Malaleel, żyw był ośmset i czterdzieści lat i miał syny i dziewki.
5:14
A także wszytek czas, którego żył Kainan był dziewięćset i dziesięć lat, a potym umarł.
5:15
A Malaleel żyw był sześćdziesiąt i pięć lat i urodził się mu syn Jared.
5:16
I potym, gdy się Malaleelowi urodził Jared, żył ośmset i trzydzieści lat, a miał syny i dziewki.
5:17
Owa wszytek czas, którego żył Malaleel był ośmset dziewięćdziesiąt i pięć lat, a potym umarł.
5:18
Żyw też był Jared sto sześćdziesiąt i dwie lecie i miał syna Enocha.
5:19
Potym, gdy się Jaredowi urodził Enoch, żył ośmset lat i miał syny i dziewki.
5:20
Owa wszytek czas, którego żył Jared był dziewięćset sześćdziesiąt i dwie lecie, a potym umarł.
5:21
Także i Enoch żyw był sześćdziesiąt i pięć lat i miał syna Matusala.
5:22
A gdy mu się Matusal urodził, żył wedle Boga przez trzysta lat i miał syny i dziewki.
5:23
A tak czas wszytek Enochow był trzysta sześćdziesiąt i pięć lat.
5:24
Ten Enoch chodził w bojaźni Bożej, a potym nigdy nie był widzian; abowiem go Bóg przeniósł.
5:25
A Matusal żyw był sto ośmdziesiąt i siedm lat i miał syna Lamecha.
5:26
A gdy się Matusalowi urodził Lamech, żyw był siedmset ośmdziesiąt i dwie lecie i miał syny i dziewki.
5:27
A także czas wszystek żywota Matusalowego był dziewięćset sześćdziesiąt i dziewięć lat, a zatym umarł.
5:28
Lamech też ten żyw był sto ośmdziesiąt i dwie lecie i narodził mu się syn,
5:29
Którego wezwał imieniem Noe mówiąc: Ten nas pocieszy w sprawie naszej i w pracy rąk naszych z strony ziemie, którą Pan przeklął.
5:30
Potym, gdy się Lamechowi urodził Noe, żyw był pięćset dziewięćdziesiąt i pięć lat i miał syny i dziewki.
5:31
Owa wszystek czas, którego żył Lamech był siedmset siedmdziesiąt i siedm lat, a potym umarł.
5:32
A gdy Noemu już było pięćset lat urodził mu się Sem, Cham i Jafet.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

Nie bój się, bo już nie doznasz zawstydzenia, i nie zrażaj się, bo już nie zostaniesz zhańbiona, gdyż zapomnisz o hańbie swojej młodości i nie będziesz pamiętać opłakanego stanu twojego wdowieństwa.
Iz 54:4

W Chrystusie

I wraz z nim wzbudził, i wraz z nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie,
Efez 2:6

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Dolina Hinnom była miejscem na południe od Jerozolimy gdzie paliło się różnego rodzaju śmieci pochodzące z miasta. Palono je tam nieustannie. Grecka nazwa tego miejsca to "Gehenna", została ona użyta w Nowym Testamencie 12 razy i przetłumaczona jako piekło.

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Bo tych, których przedtem znał, przeznaczył właśnie, aby się stali podobni do obrazu Syna jego, a On żeby był pierworodnym pośród wielu braci; A których przeznaczył, tych i powołał, a których powołał, tych i usprawiedliwił, a których usprawiedliwił, tych i uwielbił.
Rzym 8:29-30


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić