„Albowiem ciało pożąda przeciwko duchowi, a duch przeciwko ciału; a te rzeczy są sobie przeciwne, abyście nie to, co chcecie, czynili.”

Biblia Gdańska (1881): Galatów 5,17

Uwspółcześniona Biblia Gdańska
Księga Rodzaju 5:1

O Przekładzie
5:1
To jest księga rodu Adama. W dniu, w którym Bóg stworzył człowieka, uczynił go na podobieństwo Boga.
5:2
Stworzył ich mężczyzną i kobietą; błogosławił ich i nadał im imię Adam w dniu, w którym zostali stworzeni.
5:3
Adam żył sto trzydzieści lat i spłodził syna na swoje podobieństwo, na swój obraz, i nadał mu imię Set.
5:4
A dni Adama po spłodzeniu Seta było osiemset lat i spłodził synów i córki.
5:5
A tak wszystkich dni, które żył Adam, było dziewięćset trzydzieści lat i umarł.
5:6
Set żył sto pięć lat i spłodził Enosza.
5:7
Po spłodzeniu Enosza Set żył osiemset siedem lat i spłodził synów i córki.
5:8
Wszystkich dni Seta było dziewięćset dwanaście lat i umarł.
5:9
Enosz żył dziewięćdziesiąt lat i spłodził Kenana.
5:10
Po spłodzeniu Kenana Enosz żył osiemset piętnaście lat i spłodził synów i córki.
5:11
Wszystkich dni Enosza było dziewięćset pięć lat i umarł.
5:12
Kenan żył siedemdziesiąt lat i spłodził Mahalaleela.
5:13
Po spłodzeniu Mahalaleela Kenan żył osiemset czterdzieści lat i spłodził synów i córki.
5:14
Wszystkich dni Kenana było dziewięćset dziesięć lat i umarł.
5:15
Mahalaleel żył sześćdziesiąt pięć lat i spłodził Jareda.
5:16
Po spłodzeniu Jareda Mahalaleel żył osiemset trzydzieści lat i spłodził synów i córki.
5:17
Wszystkich dni Mahalaleela było osiemset dziewięćdziesiąt pięć lat i umarł.
5:18
Jared żył sto sześćdziesiąt dwa lata i spłodził Henocha.
5:19
Po spłodzeniu Henocha Jared żył osiemset lat i spłodził synów i córki.
5:20
Wszystkich dni Jareda było dziewięćset sześćdziesiąt dwa lata i umarł.
5:21
Henoch żył sześćdziesiąt pięć lat i spłodził Matuzalema.
5:22
Po spłodzeniu Matuzalema Henoch chodził z Bogiem trzysta lat i spłodził synów i córki.
5:23
Wszystkich dni Henocha było trzysta sześćdziesiąt pięć lat.
5:24
Henoch chodził z Bogiem, a potem już go nie było, bo Bóg go zabrał.
5:25
Matuzalem żył sto osiemdziesiąt siedem lat i spłodził Lameka.
5:26
Po spłodzeniu Lameka Matuzalem żył siedemset osiemdziesiąt dwa lata i spłodził synów i córki.
5:27
Wszystkich dni Matuzalema było dziewięćset sześćdziesiąt dziewięć lat i umarł.
5:28
Lamek żył sto osiemdziesiąt dwa lata i spłodził syna.
5:29
I nadał mu imię Noe, mówiąc: Ten nas pocieszy w naszej pracy i w trudzie naszych rąk, z powodu ziemi, którą PAN przeklął.
5:30
Po spłodzeniu Noego Lamek żył pięćset dziewięćdziesiąt pięć lat i spłodził synów i córki.
5:31
Wszystkich dni Lameka było siedemset siedemdziesiąt siedem lat i umarł.
5:32
A gdy Noe miał pięćset lat, spłodził Sema, Chama i Jafeta.

Nawigacja

Nie bój się! - Werset na dziś

Wersety o pokoju na 365 dni w roku!

A Józef rzekł do nich: Nie bójcie się! Czyż ja jestem na miejscu Boga?
I Mojż 50:19

W Chrystusie

Jego to zwiastujemy, napominając i nauczając każdego człowieka we wszelkiej mądrości, aby stawić go doskonałym w Chrystusie Jezusie.
Kol 1:28

Kim jesteś i co masz w Chrystusie.

Czy wiesz że?

Mojżesz miał dwóch synów: Gerszona (II Mojż 2:21-22) i Eliezera (II Mojż 18:3-4).

Fakty i ciekawostki Biblijne.

Obietnice Boże

Gdy biedacy i ubodzy szukają wody, a nie ma jej, gdy ich język usycha z pragnienia, Ja, Pan, ich wysłucham, Ja, Bóg Izraela, ich nie opuszczę.
Iz 41:17


"Uczyłem mój lud, że może mieć, to co mówi, lecz oni ciągle mówią, to co mają."

Szukaj w dialogach Beta

Pozostaw to pole puste aby wyświetlić wszystkie wypowiedzi tej lub do tej osoby.

BlueLetterBible.org

Np. Jhn 3:16 lub John 3:16 lub glory, heaven, majesty etc.Warto odwiedzić